Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Från den 1 augusti krävs det inte längre bygglov för att få installera solceller som följer takets riktning. Den nya lagändringen omfattar de flesta hus och är ett litet steg närmare förnyelsebar energi.

I juni röstade riksdagen igenom regeringens förslag gällande förändringar i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det inte längre krävs bygglov för att få montera solceller som följer takets riktning.
Slopandet av bygglovet trädde i kraft den 1 augusti och förhoppningen är att det ska få fler privatpersoner att installera solceller.
– Vi kommer ett steg närmare mer förnyelsebar energi, säger bostadsminister Peter Eriksson (Mp).

För byggnader med platta tak krävs fortfarande bygglov

Den nya lagändringen gäller de flesta hus, men inte alla. Undantag är exempelvis hus med platta tak där man fortfarande kommer behöva bygglov. Detta beror på att solcellerna ofta behöver vinklas upp och därmed ligger de inte i hustakets riktning.
Även byggnader som är värdefulla ur kulturhistorisk, konstnärlig eller miljömässig synpunkt kommer behöva bygglov för att få installera solceller.
Till en byggnad som lämpar sig för solceller kan det krävas bygglov om den ligger i eller i anslutning till ett område som är av intresse för riket eller försvaret.

Malmö stads digitala verktyg ska visa optimala solcellsplatser

Intresset för solceller ökar i landet. Detta har man bland annat tagit till vara på I Malmö. Med hjälp av ett digitalt verktyg framtagen av Malmö stad ska en fastighetsägare kunna se om ens fastighet passar för solceller.
– Solguiden kan hjälpa till med ett antal olika saker. Dels hittar man generell information om vad solenergi är. Dels finns en solpotentialkarta där man kan se om ens hus lämpar sig för montage av solceller, säger Malmö stads miljöstrateg, Tor Fossum, till SVT.
Med hjälp av guiden ska det även vara möjligt att få en indikation på hur mycket pengar man kan spara.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]