Bygge av bostäder i nya Hagastaden i StockholmNyproduktionerna i Stockholm är för dyra för hushållen. Hans Christiansson/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 10 maj, 2023

Priserna på nyproduktioner är fortsatt höga och i de flesta av Stockholms läns kommuner har hushållen inte råd med de nya bostäderna, det visar siffror från Svensk Nyproduktion som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av. Samtidigt som priserna är höga minskar även antalet påbörjade bostäder.

Nyproduktionerna har varit svårsålda i stora delar av landet under en längre tid. I Stockholms län är priserna på nya bostäder så höga att hushållen inte har de ekonomiska förutsättningarna som krävs, det visar siffror från Svensk Nyproduktion som Nyhetsbyrån Direkt fått ta del av.
Det är bara i tre kommuner i Stockholms län som invånarnas medelinkomst är tillräcklig för att klara av inkomstkraven.
Jesper Höök som är analysansvarig på Svensk Nyproduktion säger att det finns en stor skillnad mellan hushållens betalningsförmåga och priset som sätts på de nya bostäderna i Stockholms län.

Utbudet av nya bostäder minskade i Stockholm

Det senaste året har andelen nyproducerade bostäder minskat i Stockholm. Förra året påbörjades knapp 12 500 bostäder vilket är att jämföra med drygt 19 000 året dessförinnan. Det visar statistik från SCB.
Det var inte bara i Stockholm som siffran för antalet påbörjade bostäder minskade. I riket i stort påbörjades knappt 51 500 nya bostäder förra året, det är klart mindre än de 62 879 bostäderna som påbörjades 2017.

Risk att köpa nyproduktion

Osäkerheten har varit stor på marknaden för nyproduktioner. I en debattartikel i SvD går advokaten Peter Nilsson ut och säger att nyproduktioner är ett riskprojekt. Han menar att bostäderna ofta köps efter ritningar eller prospekt som inte alls är jämförbara med det verkliga resultatet. Ofta har lägenheterna byggfel eller på något annat sätt avviker från det underlag som köparen fattade sitt beslut ifrån.
Ytterligare problem uppstår när köparen vill reklamera felen till entreprenören som byggt fel. Bostadsköparen har nämligen inget rättsförhållande till entreprenören utan bara till bostadsrättsföreningen som den själv är delägare i. Att reklamera ett fel hos entreprenören blir därför svårt.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]