modernt lägenhetshus under blå himmelI dag är det bostadsrättsföreningar som för register över vilka lån som finns på deras lägenheter. I framtiden kan det vara staten. Foto: Grand Warszawski/Shutterstock.com

Bolån

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Regeringen tillsätter en utredning för att utforma ett offentligt register över pantsättning av bostadsrätter. Lantmäteriets tidigare generaldirektör Bengt Kjellson är utredare och ska presentera förslaget senast den 1 juli 2022.

För villor finns det redan ett offentligt pantregister, med uppgifter om såväl bostaden som belåningen hos banken. För bostadsrätter är det i stället föreningens styrelse som för register, skriver SvD Näringsliv.

Tryggare för köparen med offentligt register

Om föreningens register brister och man missat att en bostadsrätt är pant för en tidigare ägares bolån, är det föreningen som får stå för det lånet. Det kom Högsta domstolen fram till i ett beslut förra året. Det är för att skydda köparen från den extra kostnaden.

– Det finns lekmän som ibland gör fel och det främsta skälet till ett offentligt pantregister är att skydda köpare, säger Per Bolund, bostads- och finansmarknadsminister.

Ett offentligt register skulle också motverka att bostadsrätter används för kriminella syften, exempelvis för penningtvätt. Allt som gör uppgifterna mer synliga är bra i den aspekten, menar ministern.

Bostadsrätterna: Dyrt och onödigt med statligt register

Branschorganisationen Bostadsrätterna är dock kritiska. Frågan har redan diskuterats i ett tjugotal år, och organisationen tycker inte att motiven för centralregister är särskilt underbyggda med rättsfall och dystra exempel. Föreningarna sköter sin uppgift väl, tycker Bostadsrätternas vd Ulrika Blomqvist.

I stället riskerar ett statligt register att bli dyrt, och att onödig information om bostadsrättshavare samlas in av staten, menar hon vidare. Det handlar om mer än 27 000 föreningsregister över nästan två miljoner bostadsrätter.

Fastighetsägarna: Krävs lika säker hantering som för villor

Fastighetsägarna däremot välkomnar att pantregistret blir offentligt även för bostadsrätter. De har länge påtalat att det behövs bättre regler, skriver Fastighetstidningen.

Vd:n Anders Holmestig påpekar att bostadsrättens ställning är stark på Sveriges bostadsmarknad. Därmed står också bostadsrätterna för en stor andel av skuldsättningen hos svenska hushåll. Därför behöver de här lånen hanteras lika säkert som bolån till villa.

– Brister i säkerheten vid hantering av panter vid lån till bostadsrätt kan leda till stora förluster för enskilda bostadsrättshavare eller bostadsrättsföreningar.

Denna osäkerhet kan dessutom påverka förtroendet för den här typen av lån med säkerhet, vilket i längden riskerar att göra lånen dyrare, menar Anders Holmestig.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]