Flerfamiljshus i tegel med vita balkongerEnligt en dom från hovrätten kan det vara OK för en hyresvärd att erbjuda en ersättningslägenhet till hyresgästen som är både dyrare och mindre än ursprungslägenheten. Foto: AKA-PHOTO/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

En ersättningslägenhet kan vara både mindre och ha en avsevärt högre hyra en ursprungslägenheten, det slår hovrätten fast i en dom. Hem och Hyra har skrivit om en kvinna utan för Uppsala som erbjöds en ersättningslägenhet som var fem kvadratmeter mindre än sin ursprungliga, dessutom var hyran 5 000 kronor dyrare.

I vissa fall kan en hyresvärd vara tvungen att ordna med en ersättningslägenhet till sina hyresgäster. Exempelvis om lägenheten ska renoveras eller möjligtvis rivas. Normalt sätt kan man tänka sig att ersättningslägenheten ska vara jämförbar med ursprungslägenheten, både vad gäller storlek och pris. En dom i Svea hovrätt visar dock att så inte behöver vara fallet.
Hem och Hyra skriver om en kvinna som bodde i en lägenhet på 32 kvadratmeter med en hyra på 3 000 kronor utanför Uppsala. Kvinnan blev uppsagd på grund av att huset skulle rivas. Hyresvärden ordnade då med en lägenhet som var fem kvadratmeter mindre men med en hyra på 8 000 kronor.
Kvinnan tog ärendet till hyresnämnden som dömde till kvinnans fördel. Lägenheten hade visserligen ett högre bruksvärde och var belägen närmare Uppsala, däremot ansåg man att hyresnivån var väsentligt högre än en motsvarande bostad inne i de centrala delarna av Uppsala.

Hyresvärden tog ärendet till hovrätten

Hyresvärden var inte nöjd med nämndens beslut. Han menade att hyran på 3 000 kronor bara avsåg kallhyra medan det i ersättningslägenheten ingick, värme, parkeringsplats och internetanslutning. Hyresvärden tog ärendet vidare till Svea Hovrätt.
I Svea hovrätt gjorde man en annan bedömning av hyresnivån. Hovrätten ansåg att hyresgästen inte kan kräva allt för stora likheter mellan bostäderna och därför kan man tvingas godta en högre hyra för bostaden.
Den 15 juni ska kvinnan ha flyttat ut från sin bostad och hon har inga möjligheter att överklaga hovrättens beslut.

Att huset skulle rivas har påverkat hovrättens beslut

Hovrättens beslut är mycket intressant för framtiden. Det kan göra det enklare för hyresvärdar att erbjuda dyrare ersättningslägenheter. Samtidigt har hovrättens beslut påverkats av det faktum att lägenheten ändå skulle rivas.
Det finns fall då hovrätten gjort andra bedömningar men då har det rört sig om ombyggnationer och inte rivningsbostäder.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]