pågående bygge av lägenhetshusI år har det påbörjats färre bostadsbyggen än förra året, men av dem som byggs är en större andel tänkta att bli hyresrätter. Foto: SimonPRBenson/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Just nu byggs det fler hyresrätter än bostadsrätter, vilket innebär att andelen hyresrätter är större än på många år. Däremot minskar det totala antalet hyresrätter – en trend som inte ser ut att vända, skriver Hem & hyra.

61 procent av de lägenheter som började byggas under det senaste halvåret är planerade att bli hyresrätter. Det visar Statistiska centralbyråns (SCB) preliminära siffror. Rapporteringen ligger dock lite efter och det kan visa sig att andelen hyresrätter är ännu större.

Kraftig ökning av andelen hyresrätter som byggs

Det här är en kraftig ökning av andelen hyreslägenheter, jämfört med hur fördelningen av byggena har sett ut tidigare.

– Det brukar vara ungefär hälften hyresrätt och hälften bostadsrätt, menar Johannes Johansson, som är statistiker på SCB.

Det är dock inte hugget i sten att lägenheterna kommer att ha den tänkta upplåtelseformen när de väl har byggs färdigt. De senaste åren har flera projekt ändrats från bostadsrätter till hyresrätter under processen.

Färre antal hyresrätter påbörjades i år

Samtidigt som hyresrätterna alltså ökar i andel, sker en minskning i det totala antalet hyreslägenheter som byggs. Efter en hög topp år 2017 har bostadsbyggandet minskat all mer.

Jämför man perioden januari till juni med förra året är det nio procent färre flerbostadshus som har påbörjats i år. Ännu större är minskningen för byggandet av småhus, nämligen 21 procent.

Utvecklingen ser ut att fortsätta enligt SCB

Tyvärr ser det ut som att nergången kommer att fortsätta, enligt Johannes Johansson.

– Vi gör inga prognoser men visst ser ut som att bostadsbyggandet kommer att fortsätta att minska eftersom det är en nedgång även när det gäller beviljade bygglov.

Utvecklingen ser dock ganska olika ut över landet. Medan antalet påbörjade hyresrättsbyggen ökade i vissa län – som Västra Götaland, Östergötland och Kalmar  län – minskade antalet i stället betydligt i exempelvis Skåne.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]