person som håller i ett stort och ett litet miniatyrhus. Susanna skogsberg, förbundsjurist HyresgästföreningenAttefallshus är ett mindre bostadshus på högst 25 kvadratmeter som villaägare kan bygga utan bygglov. Vilken hyressättning som ska gälla för dessa är inte tydlig enligt Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Foto: Eviart/Shutterstock.com och Kristian Pohl/Hyresgästföreningen

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Hyressättningsreglerna för så kallade Attefallshus är i dagsläget mycket otydliga. Medan det generellt sett bör vara privatuthyrningslagen som gäller, pekar förarbetena mot hyreslagens regler. Såväl Hyresgästföreningen som Villaägarnas riksförbund tycker det är svårt att avgöra vad som är en rimlig hyressättning för Attefallshus, skriver Hem & hyra.

För några år sedan kom en lag som låter villaägare bygga ett så kallat Attefallshus – en extra byggnad som är 25 kvadratmeter stort och inte kräver bygglov. Tanken var att dessa småbyggnader skulle kunna hyras ut till studenter och andra för att lindra bostadsbristen.

Enligt Boverkets statistik var det 3 106 bygganmälningar för Attefallshus som lämnades till kommunerna mellan 2015 och 2017. Dock verkar det inte som att lagen har fått den önskade effekten. Det är också oklart vilken hyresnivå som gäller för Attefallshus.

Attefallshus har inget tydligt marknadsvärde som kan styra hyran

Generellt sett är det lagen om uthyrning av egen bostad som gäller för Attefallshus. Enligt denna lag är det marknadsvärdet på bostaden som ska styra hyresnivån, vilket innebär att det finns mer frihet gällande hyran än om hyreslagen hade gällt i stället.

Men för Attefallshus finns det inget tydligt marknadsvärde. Sedan lagen infördes 2014 har nämligen inget fastställande av hyra prövats i hyresnämnderna.

Förarbetena pekar mot att hyreslagen gäller för Attefallshus

Konsekvensen av detta blir att det i praktiken i stället blir fri hyressättning. Men det är ändå inte helt självklart att inte hyreslagen ändå är det som blir aktuellt. Det säger Eric Bodin som är jurist på Villaägarnas riksförbund. 

– Om man läser förarbetena till lagen är det så att om man bygger ­huset med syftet att hyra ut, då är det hyres­lagen som gäller. Då ska hyran sättas utifrån allmännyttans nivåer.

Finns inga prövningar om fastställande av hyra

Även på Hyresgästföreningen håller man med om att det saknas tydliga regler och praxis för hyressättningen.

– Vi gissar en hel del, för att det finns för få prövningar så man vet inte vad som gäller, och förarbetena till lagen är inte helt tydliga heller, säger förbundsjuristen Susanna Skogsberg på Hyresgästföreningen.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]