Oktober 2022 höjer hyresvärdarna hyrorna

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Både kommunala och privata fastighetsägare höjer hyrorna. En kommunal fastighetsägare i Lindesberg toppar listan då man yrkar en höjning på hela 10,76% för 2023. Privata fastighetsägare har annonserat en hyreshöjning på 9,5%.1

Årets hyresförhandlingar är exceptionella och helt olika någon förhandling under de senaste 20 åren. Det väntas bistrare tider. Det var Fastighetsägarna i Stockholm som först offentliggjorde en höjning med 9,5% vilket kommer att omfatta nära 100 000 hyresgäster som hyr av privat värd i Stockholm.
Frågan är hur hårt prishöjningar på värme, el och räntekostnaderna som ingår i förvaltning av hyreshus kommer att slå. En snabb blick över landet pekar på varierande höjningar mellan 9 och 11%.

”Uppåt väggarna” menar Hyresgästföreningen

– Vi befinner oss i ett samhällsekonomiskt svårt läge. Hyresgäster med knappa marginaler ska ta höjda matpriser, stigande elpriser och skenade konsumtionskostnader i stort, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen region Mitt, på Hemhyras site. Han anser att dessa höjningar är helt uppåt väggarna.

Tidigt under 2022 ingicks en överenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Sveriges allmännytta och Fastighetsägarna som avsågs ligga till grund för de kommande hyresförhandlingarna. Denna gick bland annat ut på att förhandlingen ska grunda sig på de senaste tre årens kostnadsutveckling. Marcus Kjellin menar att de krav som lagt över 10% strider mot överenskommelsen.
– Alla parter borde ta sitt ansvar, menar han, det här är ett försök att köra över motparten i stället för att hitta en kompromisslösning.

10% istället för relevanta 25%, menar Fastighetsägarna

Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna Sverige menar att de krav på runt 10% som syns runtom i landet baseras på den modell som man gemensamt kommit fram till.
– Vi följer vår gemensamma överenskommelse, säger Tomas Ernhagen, skulle vi enbart titta på kostnadsökningarna just nu, som är galet dramatiska, skulle vi behöva hyreshöjningar på kanske 25 procent. Men nu följer vi spelregler vi kommit överens om och då hyvlar vi av hälften direkt, säger han. 

Hur ska fastighetsägare hantera situationen utan att lägga för mycket på sina hyresgäster?
– Vi jobbar så gott vi kan med att effektivisera förvaltningen, säger Tomas Ernhagen, men som värd måste man förhålla sig till de regler som finns. Till exempelvis kan inte en fastighetsägare sänka temperaturen i lägenheterna under Folkhälsomyndighetens krav.

Nej till tvåsiffrig höjning

Så vad är du lösningen? Högre hyror?
Det blir en tuff nöt att knäcka, speciellt som Hyresgästföreningen säger nej till en tvåsiffrig höjning. Erik Elmgren, förbundschef på Hyregästföreningen menar att man aldrig någonsin kommer att acceptera en hyreshöjning på 10%.
– Det är inte realistiskt, säger han, och jag vet att det finns både allmännyttiga och privata värdar som kommer att vara betydligt mer återhållsamma i sina krav. Alla delar inte Fastighetsägarnas bild. Det tycker vi är bra. En 10-procentig höjning för alla hyresgäster skulle innebära 10 miljarder mer, från hyresgäst till värdar, det är orimligt.
Erik Elmgren vill gärna ta en titt på Fastighetsägarnas beräkningar. 

De kommunala hyresvärdarnas paraplyorganisation Sverige Allmännytta har inte uttalat sig. VD Anders Nordstrand har tidigare debatterat att man ska stå fast vid den gemensamma överenskommelsen med Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Samtliga tre parter står därmed fast vid överenskommelsen men tolkar den olika.

Nu försvinner marginalerna

Rådgivningsbyrån Sveriges bostadsrättscentrum har givit rådet till sina bostadsrättsföreningskunder att höja avgifterna nästa år, enligt TT.2
– Nu försvinner marginalen för många föreningar, säger Markus Pålsson, chef för ekonomisk förvaltning vid bolaget, det varierar från några procent till betydligt mer, men det har att göra med vad den befintliga avgiften är.

I somras utförde den digitala plattformen allabrf.se en studie av drygt 5000 bostadsrättsföreningar. Den visade att var fjärde bostadsrättsinnehavare riskerar en 40-procentig höjning.

Hyreshöjning ska vara skälig

Hyresvärden kan höja hyran om höjningen är skälig. Bedömning av vad som är skäligt baseras på bland annat lägenhetens storlek, läge samt skick. Det är inte skäligt att en boende har påtagligt högre hyra än en annan om lägenheterna är likvärdiga.

Källhänvisningar

1)https://www.hemhyra.se/nyheter/rekordkraven-har-ar-vardarna-som-vill-hoja-hyran-med-over-10-procent/

2)https://omni.se/rakna-med-avgiftshojningar-nu-forsvinner-marginalen/a/155oKK

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]