Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Bostadsutvecklaren Oscar Properties häver förhandsavtal då köparna valt att inte slutföra köpen. Nu läggs flera osålda lägenheter ut till nyförsäljning medan köpavhoppare riskerar att hamna hos Kronofogden.

Det var under tisdagen som SvD Näringsliv rapporterade angående de hävda köpen som Oscar Properties gått med på. Då både köpare och säljare har valt att häva köpavtal har Kronofogden kopplats in för att kräva tillbaka köparnas handpenning.

Köpare riskerar att hamna hos Kronofogden efter hävt köp

Köparna menar att det är när både köpare och säljare häver samma avtal som köparen har rätt att koppla in Kronofogden.
Samtidigt menar uppgifter i handlingar från DLA Piper, Oscar Properties advokatfirma, att bostadsutvecklaren förbehåller sig rätten att hålla kvar handpenningar så länge beräkning av skadestånd pågår.
Här menar köparna istället att det inte ska finnas något aktivt avtal kvar, handpenningen inräknad, och att problemet ligger hos bostadsutvecklaren som inte klarade av att leverera en färdig bostad i tid.

Oscar Properties släpper de köpare som inte längre är intresserade

SvD har i närmare ett år följt köpare som väntat på att få flytta in i sina nya bostäder men som hela tiden får höra att inflyttningsdatumet flyttas fram, utan att de erbjuds rätten att häva sitt förhandsavtal.
Bostadsutvecklaren SSM samarbetar med föreningar som tvingar köparna att vara bundna till sina avtal trots att inflyttningsdatumen har blivit framflyttade med två år.
Till skillnad från SSM släpper vissa av Oscar Properties föreningar de köpare som inte längre är intresserade av köpet. Detta leder till att föreningarna behöver prioritera att lägenheterna säljs till någon annan på grund av de miljardbelopp de ligger ute med under tiden för bygget.

Uteblivna intäkter ska täckas av bostadsutvecklaren

När nya bostäder inte säljs till fullpris uteblir föreningens intäkter som då istället ska täckas av bostadsutvecklaren. Trots det råder det oklarheter från ett juridiskt perspektiv då föreningen ska täckas av andra garantier.
Bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla som företräder klienter vilka har gått till Kronofogden ifrågasätter huruvida föreningen skadas när köpen hävs.
– När Oscar Properties-koncernen ger föreningar, som på Nybrogatan 19, garantier för eventuellt uteblivna intäkter, kan man ifrågasätta om föreningen lider skada eller om skadan ens går att beräkna när köpen hävs, säger Ingrid Uggla i en kommentar till SvD.
Oscar Properties menar i sin tur att föreningen har rätt att säga upp avtal när kunden begår ett avtalsbrott. På så vis kan bostadsrätten säljas om till en ny intressent medan den ursprungliga kunden blir ersättningsskyldig för relaterade kostnader.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]