Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

En femtedel av befolkningen känner sig otrygga när de går runt i sitt bostadsområde på kvällen, de flesta är kvinnor. Det är även vanligare hos boende i lägenhet att känna otrygghet än vad det är hos boende i småhus.

Många svenskar känner sig otrygga när de vistas utomhus. Enligt Brottsförebyggande rådets senaste trygghetsundersökning känner sig 20 procent otrygga när de är ute under kvällstid. Många känner sig så otrygga att de väljer att gå andra vägar och en del avstår helt från att lämna hemmet.
De som känner sig mest otrygga är kvinnor. Fyra av tio kvinnor uppger att de känner sig otrygga när de vistas utomhus på kvällen. Undersökningen visar även att ens boendeform kan vara avgörande hur man känner för att vistas ute på kvällen. 25 procent av de som bor i lägenhet uppger att de känner sig otrygga på kvällen medan motsvarande siffra för boende i småhus är 14 procent.

Trivsamma miljöer kan få folk att känna trygghet

Kenneth Berglund arbetar som utredare inom stadsutveckling på Hyresgästföreningens riksförbund. Han är inte förvånad att så många boende i lägenheter känner otrygghet. Han menar att fastighetsägarna har ett ansvar att skapa en trygg miljö.
Att se till att det finns belysning, klippa buskar och överlag skapa en trivsam miljö bidrar till att höja den upplevda tryggheten. Inom en del bostadsområden arrangeras även trygghetsvandringar för att skapa en miljö som känns säkrare.
– Det finns ett stort engagemang bland lokala hyresgästföreningar, säger Kenneth Berglund, till Hem och Hyra.

Ingen större otrygghet i storstadsområden

Det har tidigare funnits en uppfattning om att det ska råda större otrygghet i storstadsområden. Enligt resultatet man fått i studien stämmer det dock inte.
Skillnaderna mellan större och mindre städer var bara någon procentenhet vilket är för lite för att man ska kunna säga att det finns ett samband mellan storstad och otrygghet.

Män känner sig inte otrygga på kvällen

Den grupp som känner minst otrygghet är unga män. Otryggheten ökar något hos äldre män över 75 år men totalt sätt rör det sig bara om några få procent.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]