hög byggnad under konstruktionFärre bostadsbyggen väntas påbörjas i år än vad som behövs för att uppfylla behovet av nya bostäder. Foto: Jerry Lin/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 maj, 2022

Pandemin har bromsat in bostadsbyggandet i Sverige, skriver Boverket. De kommande månaderna kommer att vara avgörande för om byggandet når upp till de årliga målen som satts upp.

Antalet bostäder som börjat byggas i år förväntas minska med 15 procent, enligt en prognos från Boverket. 44 500 bostäder, nybyggnationer och ombyggnationer beräknas ha påbörjats under året.

År 2021 menar prognosen att takten kommer att falla till 41 500 bostäder, även om minskningens storlek än så länge är oklar.

Samhällsutvecklingen avgör bostadsbyggandet

Hans-Åke Palmgren är nationalekonom på Boverket. Han berättar att pandemins och samhällsekonomins utveckling under det tredje kvartalet kommer att avgöra vilken riktning byggandet tar.

– I ett gynnsamt scenario kan fallet i bostadsbyggandet bli betydligt mindre än prognosen visar. Men om samhällsekonomin inte vänder upp som förväntat kan antalet påbörjade bostäder minska mer än prognosen visar, i synnerhet 2021.

Småhus klarar sig bättre än bostadsrätter

Småhusbyggandet klarar krisen bättre än byggandet av lägenheter. Priserna för småhus har också haft en starkare utveckling än bostadsrättspriserna, som i sin tur har sjunkit betydligt under april. Maj tydde dock på att bostadsrättspriserna skulle kunna återhämta sig.

Boverket bedömer att bostadsrättsbyggandet kommer att minska lite mer än byggandet av hyresrätter i fortsättningen.

Det finns även en skillnad i bostadsbyggandet över landet. Göteborg och Malmö har efter några år av hög byggtakt börjat mättas av. I kommuner utanför storstäderna har fler visat på en mer balanserad bostadsmarknad. Men i och med att samhällsekonomin har bromsat in verkar utvecklingen bli svagare i samtliga regioner.

Byggandet når inte upp till bostadsbehovet

Det finns stora behov av vidare bostadsbyggande. För att möta befolkningsökningen beräknas det behövas över 65 000 färdigställda nya bostäder varje år fram till år 2027.

Men enligt gällande prognos kommer man inte att uppnå de här målen. I år beräknas omkring 53 000 bostäder bli färdigställda, följt av bara 47 000 bostäder nästa år.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]