inbrottstjuv bryter sig in genom dörr med kedjelåsInbrotten ser ut att ha minskat i samband med att pandemin får fler människor att stanna hemma mer. Foto: Alexander Kirch/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Under april var antalet anmälda inbrott det lägsta som uppmätts, skriver Hem & Hyra. En trolig orsak är att många är hemma i större utsträckning på grund av covid-19, även om det kan finnas fler faktorer som påverkar.

Även om situationen i Sverige och världen är svår på många sätt, finns ändå några positiva aspekter med den rådande pandemin. En sådan aspekt är att inbrotten var historiskt få under april månad, enligt statistik som Hem & hyra har tagit del av.

Bara 825 anmälda inbrott blev registrerade under månaden. Jämfört med april förra året är detta 22 procent mindre. Dessutom är det den lägsta noteringen som gjorts under de 25 år som månadsstatistiken har sammanställts.

April är en av månaderna med lägst antal inbrott

Åsa Lennerö är statistiker på Brottsförebyggande rådet, Brå. Hon har tittat i databasen för att hitta någon annan lika låg notering, och konstaterar att månaden åtminstone ligger bland de allra lägsta.

– April och maj har ofta de lägsta antalet inbrott årsvis. Men man ska komma ihåg att det här är preliminär statistik, så några siffror kan tillkomma eller tas bort, även om det oftast inte är några större skillnader.

Störst är skillnaden på antal inbrott i Stockholm, som också drabbats värst av pandemin. 63 inbrott rapporterades in under april – hälften så många som i april 2019.

Kan finnas andra faktorer som spelar in

Åsa Lennerö berättar också att inbrotten har minskat överlag de senaste åren. Det är sannolikt att coronapandemin har bidragit till att statistiken sjunkit ytterligare, eftersom människor vistas i hemmen i större utsträckning.

Men Per Fahlström, som är presstalespersom för polisens mediacenter i huvudstaden, vill inte säga säkert att den dramatiska minskningen har att göra med pandemin. Det kan finnas fler förklaringar som spelar in, menar han.

Polisen arbetar just nu med att titta på siffrorna. Först därefter kan de dra slutsatser och uttala sig om det finns ett samband mellan covid-19, bostadsinbrott och andra typer av brott, säger Per Fahlström.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]