Privatekonomi

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Det finns bostadstillägg att söka – men få pensionärer vet om det. Pensionsmyndigheten tror att 100 000 pensionärer går miste om tillägget som kan omfatta 5560 kronor per månad.

Allmänt känt är att många pensionärer har en ansträngd ekonomi. I början av året gjordes dock slag i saken att förändra det.
Situationen har förbättrats för knappt 300 000 pensionärer som ansökt om bostadstillägg. Trots det tror Pensionsmyndigheten att det är många berättigade som inte vet att de kan söka.

Tillägget som många missar

Under sommaren har hundratusentals ansökningar kommit in till Pensionsmyndigheten. Bostadstillägget som pensionärerna ansöker om har varit tillgängligt länge, men summorna har inte anpassats på elva år.
Pensionsmyndigheten har tvingats arbeta övertid för att kunna hantera alla ärenden. Som mest kan tillägget ge en pensionär 5560 kronor extra varje månad, vilket är till stor hjälp för de med låg pension.
Trots den ohanterliga arbetsbördan tror Pensionsmyndigheten att ungefär 100 000 fler äldre skulle vara berättigade.

Tips! En tumregel från Pensionsmyndigheten är att ensamstående äldre med en pension lägre än 15 000 kronor efter skatt rekommenderas att ansöka. Med stor sannolikhet beviljas ansökan.

Ett test finns tillgängligt på myndighetens hemsida, där en prognos kan beräknas på boendekostnad och pension. Att kalkylatorn säger ja är dock ingen garanti.
För att veta säkert måste en ansökan fortfarande skickas in. Även det görs på hemsidan.

Mörkertalet kan bero på missförstånd

Än så länge är det 290 000 äldre som drar nytta av det. Med tanke på att det finns drygt två miljoner personer i pensionsålder i Sverige är andelen inte allt för imponerande.
Pensionsmyndigheten misstänker att potentiella kandidater förväxlar bidrag och tillägg. Den äldre kan äga ett fritidshus eller den egna bostaden, och ändå bedömas vara i behov av tillägget.
De flesta berättigas någon form av tillägg, även om det inte är det största möjliga. Att ansöka kan därför vara en bra idé oavsett ekonomiska förutsättningar.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]