Hans Flink, marknadsansvarig vid Svensk Mäklarstatistik. Foto: Pressbild - Svensk mäklarstatistik / Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

För första gången sedan bostadsmarknaden började vända nedåt redovisas återigen positiva siffror. Bostadspriserna var för första gången på länge stabila under månaden, medans de ökade i exempelvis Göteborg.

Den svenska bostadsmarknaden har sagts vara allt skakigare, dels på grund av det nya amorteringskravet. Utöver det har bostadspriserna i många städer gjort att få har råd med kontantinsatsen.
Flera nyproduktioner har även färdigställts under det senaste året, vilket gör att utbudet ökar mer än efterfrågan. Nu verkar detta dock ha vänt, då flera städer kan redovisa en positiv utveckling på bostadsmarknaden.

Juni bra månad för bostadsmarknaden

Juni 2018 blir alltså månaden som bryter den negativa trenden. Även om detta enbart innebar att priserna inte sjönk ytterligare för Stockholm så innebar det faktiskt en prisökning i Göteborg och Malmö.
Den positiva trenden är välkommen hos flera analytiker. Hans Flink, marknadsansvarig vid Svensk Mäklarstatistik, säger bland annat till SvD att marknaden börjar arta sig. Han lyfter även det faktum att antalet sålda villor under föregående månad var lika många som föregående år.
Trots den generellt positiva inställningen finns det även orosmoln som kan vända utvecklingen igen.

Bostadsmarknaden kan bli mer stabil

Att bostadsmarknaden inte är lika stabil som tidigare har knappast undgått någon. Exempelvis har bostadspriserna i Stockholm under en kort tidsperiod gått ner flera procent. Anledningarna till detta är flera, och beror på vem man frågor.
Flera har anklagat det nya amorteringskravet för att stänga ute flera unga från bostadsmarknaden, vilket påverkar priserna som en helhet. Andra syndabockar har blivit nyproduktionerna som börjar färdigställas under en period då det redan finns ett överflöd av bostäder till salu.
Nu verkar dock diskussionen snart kunna komma till ett slut, då bostadsmarknaden åter får en positiv utveckling.

Flera risker kvarstår på marknaden

Att marknaden inte kommer att gå spikrakt uppåt är de flesta överens om, till stor del på grund av de oklarheter som kvarstår. Tanja Ilic, vd vid Svensk Fastighetsförmedling, nämner flera faktorer som kan påverka marknadens riktning i framtiden.
Främst nämner hon den globala konjunkturen. Eftersom att Sverige har svårt att påverka förändringar i omvärlden löper vi alltid en risk för förlorad export och högre priser. Ilic tror själv att risken för att detta händer är överhängande, något som då självklart skulle påverka bostadsmarknaden.
Utöver detta finns det flera potentiella risker är ett ökat utbud av nyproduktioner och ändrad lagstiftning. Hur framtiden kommer att utvecklas går dock självklart inte att avgöra, vilket gör det mycket svårt att bedöma bostadsmarknadens framtid.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]