Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Allt fler svenskar tror idag att både reporäntan och bopriserna kommer att stiga. Reporäntan är det som vanligtvis kallas ”styrränta”, det vill säga den ränta Centralbanken erbjuder bankerna vilken i sin tur påverkar marknadsräntan. Bland de lån som påverkas ingår bolån, något som har stor påverkan för låntagarna.

Påverkan på bostadsmarknaden

Om reporäntan stiger så innebär det vanligtvis att utlåningsräntan hos bankerna stiger. Det här skulle innebära att allt fler rörliga bostadslån, det vill säga bostadslån som har en rörlig ränta, kommer få allt större lånekostnader.

Tänk på! Ränteläget är mycket svårt att uppskatta, kolla därför alltid det aktuella ränteläget innan du binder din ränta!

Konsekvensen av detta är att allt fler väljer att binda sin ränta, i förhoppningen om att spara pengar när räntan stiger. För mer information om skillnaden mellan räntealternativen kan du läsa mer om olika former av räntor till bolån. Där kan du läsa mer om varför en bunden ränta till samma villkor som en rörlig är så förmånligt.

Vad kan man göra vid en höjd boränta

Vid en höjd reporänta kommer räntorna hos bankerna påverkas. För en privatperson med många eller stora lån, som bolån, kommer det här att påverka privatekonomin i stor utsträckning. Det man kan göra är att dels se över aktuella lånevillkor och eventuellt samla eller byta lånegivare. Det ska dock noteras att just bolånets säkerhet och omfattning ger en större säkerhet än för de som har blancolån eller andra lån utan säkerhet.

Räntans utveckling

Enligt Riksbankens prognos den 27:e april 2017 ser dock situationen inte lika drastisk ut som många svenskar tror. Den har istället en något mer lugnande prognos än den som ställt tidigare, de anser att mitten av 2018 kommer reporäntan höjas. Det ska dock noteras att de som idag väljer att binda sin boränta fortfarande kan göra en vinstaffär till följd av det historiska låga ränteläget. Hur räntorna utvecklas återstår att se, men en sak som är säker är att en bunden ränta sällan har varit så attraktivt som nu!

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]