Bolån

Uppdaterad: 18 september, 2023

Experter har tidigare förutspått att reporäntan kan börja höjas i mitten av året. Men till följd av svaga inflationssiffror tror flera ekonomer nu att Riksbanken kommer skjuta på räntehöjningen. Bolåneräntor med korta löptider kommer därmed förbli låga.

Inflationen är lägre är vad som förutspåtts

Statistiska centralbyrån, SCB, visade i förra veckan att KPI-inflationen i januari var 1,6 procent. Det är 0,2 procentenheter lägre än vad analytikerna förutspådde och 0,1 procentenheter lägre än vad Riksbanken själva förutspådde vid sitt februarimöte, skriver Privata Affärer. Vid februarimötet sänkte även centralbanken inflationsprognosen kraftigt men utan att ändra reporäntebanan.

Flera banker tror räntehöjningar får vänta

Det har tidigare diskuterats om att Riksbanken skulle börja höja räntan redan till mitten på året. Flera svenska storbanker tror dock att den fortsatt låga inflationen kommer innebära att Riksbanken får vänta med sina räntehöjningar. Nordea tror inte att inflationen kommer nå målet i närtid utan ligga klart under Riksbankens mål. Man tror att det kommer leda till att räntehöjningar får vänta, kanske till nästa år.
Även SEB är inne på samma spår som Nordea. De förutspår att den första räntehöjningen väntas dröja tills december.

Räntor med korta löptider förblir låga

De allra största vinnarna är de med korta bolåneräntor. Räntorna med korta löptider kommer förbli låga ett tag till. För bolåneräntor med längre löptider är botten dock nådd. Räntorna har stigit i linje med omvärlden och konjunkturen. Däremot finns det ingen anledning att vara orolig. Att dessa ska stiga drastiskt är osannolikt. Dels för att centralbanker håller ned räntan med stora mängder statsobligationer och dels för att vi har en åldrande befolkning globalt som ger ett högre sparande och därmed pressas räntorna ned.
Reporäntan blev för första gången 2015 negativ och det har den varit sedan dess. Dagens siffror på -0.5 är rekordlåga. Att en räntehöjning ska komma är klart, nu återstår det bara att se när det blir.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]