Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

800 000 bostäder behövs till 2020. Detta framgår av en rapport skriven av Sandro Scocco som är chefsekonom på Arena. Om bostäderna kommer stå klara tills dess är dock i dagsläget mycket oklart. Hårdare krav på den som söker bolån och en svacka i bostadsmarknaden har bromsat nyproduktionen.

Nyproduktionen av bostäder minskar

Fram tills 2017 var bostadsmarknaden ovanligt stark. Priserna på bostäderna gick stabilt uppåt, men har på senare tid avtagit. På grund av avmattningen bromsas nyproduktionen av bostäder in rekordsnabbt. Trots detta behövs det nyproduktioner för att möta den bostadsbrist som väntas i framtiden.

Tänk på! Även om bostadspriserna sjunker idag så väntas även bostadsbrist i framtiden.

Närmare bestämt väntas 800 000 bostäder saknas 2020. För att hinna producera denna mängd bostäder krävs det att nyproduktionen av bostäder inom en snar framtid ökar. För att detta ska är det dock troligt att bostadspriserna åter måste stiga, då bostadsföretagen idag har svårt att sälja sina nya bostäder.

Hårdare amorteringskrav och lägre bostadspriser sänker efterfrågan

Anledningen till att bostadsproduktionen nu sjunker är troligtvis tvådelad. Dels beror det på att privatpersoner får allt svårare att ta bolån på grund av amorteringskrav. Det har gjort det allt svårare för många att finansiera sina bostäder. Detta har fått till följd att det är färre köpare på marknaden, vilket även påverkar priserna på bostäder.

Tips! Även om bostadspriserna idag sjunker kommer de sannolikt öka i framtiden.

En följd av att fler får svårt att finansiera bostäder är att priserna sjunker. Detta gör det även mindre attraktivt för byggföretagen att utveckla nya fastigheter, något som på sikt kan vara ett stort problem. Även om de flesta är överens om att bostadspriserna kommer att öka efter att de nått en rimlig nivå så behövs det byggas nya bostäder redan idag. För att lösa detta problem finns det flera modeller, bland annat att staten ska ta en större del av risken för bostadslån.

Staten och pensionsfonder kan behöva hjälpa bostadsmarknaden

Enligt Sandro Socco kommer flera tunga investerare behövas för att lyfta bostadsproduktionen. Bland annat nämner han att svenska pensionsfonder bör bli mer integrerade i bostadsmarknaden och investera mer i fastigheter. Eftersom att det krävs mycket kapital för att bygga bostäder kan inte bostadsföretagen i dagsläget bära hela kostnaden själv.
Ytterligare ett alternativ är att staten börjar spela en större roll i bostadsmarknaden. Bland annat lyfts lösningar som att staten står för en del av risken eller ger topplån som alternativa lösningar. Om staten gör det enklare att få bolån är förhoppningen att bostadspriserna ska öka, vilket i förlängningen skulle innebära att nyproduktioner blir mer lönsamma.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]