Yngre par får besked om hur de beskattas vid försäljning

Tips & råd

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Den som gjort en reavinst måste betala skatt på beloppet. En reavinst är en vinst på kapital. Innebörden är skillnaden mellan inköpspriset på t.ex. en fast egendom eller annan tillgång och beloppet säljaren fick ut vid försäljning. Skatten som måste betalas kallas reavinstskatt och är skattepliktig, med vissa undantag.

Olika reavinstskatter beroende vad du sålt

All reavinstskatt är inte utformad på samma sätt. Hur stor reavinstskatten är beror på vad för typ av egendom du sålt. Reavinster syftar i många fall på vinsterna du får efter en bostadsförsäljning, men kan även tillämpas vid försäljningar av t.ex. värdepapper.

Tänk på! Beroende på vad för egendom du säljer, kan reavinstskatten vara utformad på olika sätt.

Den mest förekommande skattesatsen för reavinst är 30 procent. Denna procentsats gäller om du har sålt aktier, fonder eller obligationer. Om du sålt en bostadsrätt kommer reavinstskatten istället ligga på 22 procent. Det finns även ett undantag i reavinstskatten när det kommer till andra privatbostäder. Här är skattesatsen också 30 procent, men endast 22/30 av reavinsten ska beskattas.

Exempel: Om du gjort en vinst på 100 000 kr ska du betala en reavinstskatt på 22 000 kr, vilket beräknas med hjälp av (100 000 x [22/30]) x 0,3.

Du kan läsa mer om detta på Boupplysningens sida om beskattning vid försäljning.

Kvitta reavinster mot förluster för lägre skatt

Förutom undantag vid försäljning av privatbostäder, finns det andra situationer som också gör att reavinstskatten ser annorlunda ut. Detta är om du exempelvis tänker investera pengar i en ny bostad eller har kostnader från en renovering. Här går det att kvitta reavinst mot reaförlust, för att behöva betala mindre skatt.
Det går däremot inte att kvitta en reavinst på bostad mot reaförlust på aktier eller fonder. Detta i och med att reavinstskatterna skiljer sig och har olika undantag. Reaförluster och reavinster för endast kvittas mot varandra om det rör sig om flera aktier eller fonder. Du kan däremot få ett skatteavdrag på 21 procent av skatteförlusten om du kvittar mot andra aktievinster.

Tillåten kvittering mellan reavinster och reaförluster blir:

  • Bostad mot investering i ny bostad/renoveringskostnader
  • Aktier mot aktier/fonder

Det går också att skjuta upp inbetalning av skatten genom ett så kallat uppskov. Hur du gör det och när det är fördelaktigt går att läsa om i guiden om uppskov.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]