modell av hus med mynthögar runt sig, och Nyamko Sabuni, partiledare för LiberalernaOm uppskovsräntan slopas kan fler bostadsägare vilja sälja sina bostäder, vilket gynnar även andra grupper på bostadsmarknaden. Det menar Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni. Foto: MIND AND I/Shutterstock.com och Magnus Fröderberg/Liberalerna

Skatter

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Regeringen planerar att slopa uppskovsräntan från och med årsskiftet. Tanken är att motverka stelheten på bostadsmarknaden genom att fler bostadsägare ska vilja sälja, enligt Sveriges Radio.

Om du gör vinst när du säljer en bostad och sedan inom kort köper en ny bostad, kan du välja att skjuta upp din vinstskatt i stället för att betala den direkt, det vill säga göra uppskov.

I stället för att betala 22 procent av vinsten i skatt får du då betala in 0,5 procent av vinsten varje år i skatt. Den skatten brukar kallas för uppskovsränta.

Nu föreslår regeringen att uppskovsräntan ska slopas vid årsskiftet. Det skulle i så fall innebära att du inte behöver betala av vinstskatten alls, förrän du säljer den bostad som du köpte i samband med den förra försäljningen.

Gäller både befintliga och framtida uppskov

Redan i januariavtalet som slöts 2018 föreslogs att uppskovsräntan skulle slopas. Dock har det varit oklart vilka som den slopade uppskovsräntan skulle gälla för.

Nu är partierna överens om att både befintliga och framtida uppskov ska omfattas av ändringen. Även du som redan har uppskov kan alltså slippa betala uppskovsränta från och med deklarationen för beskattningsåret 2021, om förslaget går igenom.

Detta skulle kunna uppfattas som orättvist för den som har valt att inte skjuta upp vinstskatten utan betala den direkt, exempelvis genom att ta lån. Men Nyamko Sabuni, som är partiledare för Liberalerna påpekar att skatten inte försvinner, utan ändå behöver betalas av förr eller senare.

Många gynnas om fler bostadsägare vill sälja

Nyamko Sabuni menar också att den slopade uppskovsräntan gynnar alla, inte bara dem som redan är bostadsägare.

– Även den som vill komma in på bostadsmarknaden har ju möjlighet att köpa sig en bostad om den som redan sitter på en bostadsrätt faktiskt vill sälja.

Förändringen görs för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och underlätta för fler att kunna få en egen bostad. Därför är det försvarbart att statens inkomster för beskattningsåret 2021 kommer att minska med cirka 1,7 miljarder kronor, enligt Nyamko Sabuni.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]