Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Regeringen har beslutat sig för att införa ett stöd till aktörer som satsar på innovativt byggande. Det kan handla om att bygga klimatsmart, anpassa och förbättra ny teknik.

I Sverige försöker vi satsa på klimatsmarta lösningar inom en mängd områden. Nu vill regeringen se ytterligare satsningar inom byggindustrin och har därför beslutat sig för att ge ekonomiskt stöd till aktörer som satsar på klimatsmarta lösningar.

Regeringen ska ge stöd till klimatsmart byggande

Regeringens stöd ska bland annat hjälpa aktörer som med innovativa och smarta lösningar vill bygga klimatsmarta bostäder. Stödet ligger på totalt 275 miljoner kronor under 2018 – 2020.
– Jag vill stärka incitamenten för utveckling och innovationer inom byggindustri och planering för hållbar samhällsutveckling. Inte minst för att få mer fart på digitalisering och industriellt byggande, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

En väl utformad bostad kan minska klimatpåverkan

Stödet kommer gå till organisationer som introducerar ny teknik inom fler olika områden, bland annat gällande bostadens utformning. En smart och yteffektiv bostadsutformning kan minska påverkan på miljön. Det främjar även sociala relationer och umgänge anser regeringen.
Även sådant byggande som de boende inte märker av kommer leda till stöd. Det handlar då om smarta lösningar gällande ventilationen som förbättrar luftkvaliteten och därmed hälsan för de boende.
Det nya stödet kommer träda i kraft den 1 juli i år.

Intresset för nyproduktion är svagt

Att uppmuntra miljövänligt byggande är idag en nödvändighet med tanke på klimatet. I dagsläget har dock intresset för nyproduktion stannat upp rejält och på många platser där hela stadsdelar byggs upp gapar lägenheterna tomma.
En sådan plats är Barkarbystaden i Järfälla, nordväst om Stockholm. Där ska 18 000 bostäder färdigställas inom ett par år men köpintresset är svagt. Överlag är intresset svagt i  hela Järfälla och på många andra platser i landet.
Några kilometer från Barkarbystaden, i Järfälla centrum, har Riksbyggen byggt 111 lägenheter. För att fylla bostäderna med fler boenden erbjuder Riksbyggen idag hyrköp för 11 av lägenheterna. Med hyrköp menas att de boende får hyra lägenheten under en viss tid och därefter är förhoppningen att man ska vilja köpa bostaden.

Riksbyggens bygger bostäder för unga

För att få in fler på bostadsmarknaden försöker Riksbyggen hitta på flera kreativa lösningar. I Göteborg byggs bland annat ettor för unga med en insats på 95 000 kronor. Det ska vara ett första steg in på bostadsmarknaden.
– Där utvecklar vi även kooperativa hyresrätter. Många unga stängs ute från bostadsmarknaden för att de inte har kontantinsats eller klarar inkomstkraven. Men betalningsförmågan finns, de betalar 15.000 för en etta på andrahandsmarknaden, säger Cattis Carlén, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, till DN.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]