Regeringen vill kartlägga undantag från amortering

Bolån

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Sittande regering gick till val genom att lova pausad amortering för bolånetagare, men Finansinspektionen (FI) sa nej.1 Regeringen vill nu istället kartlägga hur undantag från amortering kan fungera i dagsläget, enligt Aftonbladet.

Amorteringsfrågan biter regeringen i hasorna

Regeringen med stödparti Sverigedemokraterna är ständigt jagade av frågan om att pausa amorteringskravet på bolån. Alla fyra partierna lovade under valrörelsen att detta regelverk kring amorteringskravet skulle förändras. Nu har man stött på patrull i form av Finansinspektionen (FI) som är mycket tydlig. Redan i början av december sa FI:s chefekonom Henrik Braconier till Aftonbladet:
– Vi har förklarat att vi inte ser något behov av några förändringar, och inte heller avser att göra några sådana i de regler som gäller.

Pausning av amorteringskravet under vintern

Frågan hade då utretts av FI och sedan sågats vid anklarna av Sveriges riksbankschef Stefan Ingves.
Moderaterna driver fortfarande frågan. FI får nu konkret i uppdrag av regeringen att utföra en kartläggning av hur en pausning av amorteringskravet under vintern 2022 och 2023 skulle kunna fungera – och potentiellt utgöra en lättnad för hushållen. Bolånetagare kan redan idag individuellt ansöka om ett tillfälligt undantag från amorteringskravet, men det finns inget regelverk som gäller generellt. Banken har mandat att bevilja en pausning om det finns speciella skäl som arbetslöshet, sjukdom, stigande kostnader och andra kraftigt ökade utgifter eller omständigheter som gör att hushållets ekonomiska marginaler krymper avsevärt.

Högre levnadskostnader

Finansmarknadsminister Niklas Wykman påpekar hur den höga inflationen påverkar hushållens marginaler:
– Många hushåll får just nu betydligt högre levnadsomkostnader. Det skulle dock bli än mer kännbart om inflationen blev kvar på dagens höga nivåer. Vi är samtidigt medvetna om att amorteringskraven påverkar många hushåll. Därför är det bra att bankerna har möjlighet att bevilja tillfälliga undantag för hushåll som fått väsentligt försämrade ekonomiska förutsättningar, exempelvis till följd av stigande elkostnader, säger han.

Uppdraget som FI fått av regeringen ska ge en tydligare bild av hur en pausning av amorteringskravet kan falla ut i praktiken, eftersom det trots allt är bra att bolånetagare amorterar. Inkluderat i uppdraget är också att undersöka konsekvensen av den nu rådande ekonomiska situationen med eskalerande kostnader och hög inflation.

Källa:

1)https://www.aftonbladet.se/minekonomi/a/jlOlAe/regeringen-kartlagg-undantag-fran-amortering

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]