Spår av vägglöss på väggSvenska hushåll blir i allt större uträckning utsatta för vägglöss. Foto: Lennart Falk/Anticimex

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Allt fler bostäder i Sverige drabbas av vägglöss. På bara fem år har antalet saneringar ökat med 60 procent, det visar siffror som Hem och Hyra fått ta del av. Har lössen spridit sig i bostaden krävs ofta omfattande saneringar för att bli av med skadedjuren.

Det är inte många svenskar som tycker om att få oinbjudna gäster in i sina hem. Det senaste året har det dock blivit vanligare. Förra året var det rekordmånga som drabbades av vägglöss i sina hem och totalt genomfördes fler än 40 000 saneringar från landets största saneringsföretag Nomor och Anticimex.
Hem och Hyra har fått ta del av siffror från saneringsföretagen som visar att antalet saneringar mot skadedjur har ökat med 60 procent på fem år. Vägglössen sticker ut som det skadedjur som flest råkar ut för.

Krävs omfattande åtgärder om hela bostaden är drabbad

För saneringsföretagen går det fort att utrota vägglössen om det rör sig om ett begränsat angrepp. Om en hel bostad är drabbad krävs dock helt andra åtgärder. Då krävs ofta dammsugning, värmebehandling och bekämpningsmedel för att bli av med lössen. Ofta måste saneringsföretagen komma tillbaka till bostaden flera gånger för att göra om proceduren.
Vid stora saneringar är det inte heller ovanligt att specialtränade hundar används. De kan dofta sig till en enda vägglus och på så sätt kan man undvika stora spridningar.

Vissa bostadsföretag arbetar förebyggande mot vägglöss

I takt med att vägglössen spridit sig i svenska hem har det blivit vanligare bland bostadsbolagen att arbeta förebyggande. En del har börjat lägga ut kiselpulver i golvlisterna för att förhindra skadedjuren från att sprida sig. Pulvret gör nämligen att de löss som tar sig in i bostaden dör av uttorkning.

Vägglössen fanns inte för 15 år sedan

Vägglössen spridning i Sverige har skett under 2 000-talet. För bara 15 år sedan fanns det knappt några vägglöss i landet. Den stora spridningen beror till stora delar på vårt eget rörelsemönster. Vi reser allt oftare och drar med oss skadedjuren hem till Sverige. Men även allt fler inköp av begagnade möbler hjälper till att sprida de små insekterna.
I många fall behöver det inte heller vara en själv som har dragit med sig vägglössen hem. De små insekterna kan nämligen ta sig från lägenhet till lägenhet genom att bland annat gå in via eluttagen.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]