trämodeller av hus och pil som pekar neråtFler hushåll än någonsin tror att bostadspriserna kommer att bli lägre under det närmsta året. Foto: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

SEB:s boprisindikator visar en historisk nedgång den senaste månaden. Andelen hushåll som tror att bostadspriserna kommer att sjunka det närmsta året ligger nu på 42 procent. Förra månaden var det bara 8 procent som trodde på sjunkande bostadspriser.

Storbanken SEB har en boprisindikator som visar hushållens förväntningar på bostadspriserna. Den senaste månadens mätningar visar en nedgång på 67 enheter, från 47 till -20.

SEB har använt boprisindikatorn i 17 år och har aldrig sett en så kraftig nedgång som nu. Jens Magnusson, privatekonom på SEB, säger i en kommentar att sådana här förväntningar kan bli självuppfyllande, även om bostadspriserna ännu inte faktiskt har fallit.

– Trots stabiliserande åtgärder från regering, riksdag, myndigheter och banker, får vi räkna med att kombinationen av ekonomisk tvärnit och fallande hushållsförtroende kommer att resultera i en rejäl sättning på bostadsmarknaden, fortsätter Jens Magnusson.

Hushållen tror även på en liten minskning av reporäntan

SEB har även frågat de svenska hushållen vad de tror att reporäntan kommer att ligga på om ett år. Svaret blev i genomsnitt 0,48 procent, vilket är en liten minskning jämfört med föregående månad. Då trodde hushållen nämligen att räntan i genomsnitt skulle ligga på 0,50 procent.

Trots den svaga minskningen har hushållen dock klart högre förväntningar på räntan än marknaden och Riksbanken, säger Jens Magnusson. Eftersom vi är på väg in i en lågkonjunktur är det enligt honom mer troligt att räntan förblir låg en längre tid framöver.

Men det är ju skillnad på reporäntan och boräntorna, och Jens Magnusson påpekar att det kan vara bra att förbereda sig på att boräntorna kan stiga.

Antalet hushåll som vill binda räntan har ökat

Även antalet hushåll som planerar att binda sina bolåneräntor inom den kommande tremånadersperioden har ökat något, nämligen med tre procentenheter. Sju procent av hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån vill binda sin ränta.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]