Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Intresset för att låna till renoveringar i bostaden har ökat markant. Ny statistik från SEB visar att under de senaste tre åren har 30% av svenskarna lånat till en renovering. Orsakerna bakom denna markant ökning tros vara svenskarnas goda ekonomi och att vi värderar vår bostadsstandard högt. Även det faktum att hårdare amorteringskrav införts kan ha skapat ökad belåning innan reglerna trädde i kraft.

Att så många svenskar har lånat till renoveringar har inte skett sedan 2011-2014 enligt undersökningen. Detta uppsving för lånen tros bero till stor del på att svenskarnas ekonomi fortsatt är god och att man nu vill investera.
Det är även möjligt att flera även tar renoveringslån för att kunna förbättra bostadens standard. Genom ett renoveringslån kan man nämligen utöka belåningsgraden på bostaden för att utföra renoveringar. Denna möjlighet var något många ville ta del av innan det skärpta amorteringskravet som infördes i Mars.

Tänk på! En orsak till den ökade belåningen kan ha varit att hushållen ville ta renoveringslån innan det skärpta amorteringskravet.

Den största bidragande faktorn tros dock fortsatt vara den rådande högkonjunkturen och de låga räntorna. Svenskarna har för tillfället  stora disponibla inkomster.

Svenskarnas lyxkonsumtion fortsatt hög

I dagsläget har många hushåll god ekonomi. Med låga räntor för såväl bolån som lån till bilar och liknande samt höga disponibla inkomster spenderar hushållet också mer. Trenden att spendera mer på lyxvaror som renoveringar och nöjen i takt med ökad inkomst är inget nytt.
Det som nu oroar många är hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden. Om räntorna stiger kommer troligtvis de disponibla inkomsterna sjunka, vilket kan resultera i en lågkonjunktur. Om vår ökade konsumtion i dagsläget blir dyr i framtiden återstår därför att se.

Ökad lånegrad problematiskt vid försämrad konjunktur

För de hushåll som i dagsläget i stor utsträckning lånar för att kunna genomföra renoveringar och konsumera lyxvaror kan höjda räntor slå hårt. En stor anledning till att svenskarna väljer att låna mer är att vi känner oss trygga i att kunna betala tillbaka pengarna i dagsläget. Om räntorna höjs är det dock inte säkert att alla kan betala tillbaka sina lånade pengar. För att undvika att hamna i denna situationen gäller det dels hålla koll på ränteutvecklingen, men även att skapa en buffert.

Tips! För den som är orolig för räntehöjningar i framtiden är det klokt att skapa en buffert och att ha koll på hur räntorna utvecklar sig.

För den som exempelvis vet att en höjning av bolåneräntan kan bli problematisk kan det vara smart att kolla på ett bundet bolån. För de flesta hushållen är detta dock inte ett problem i dagsläget, vilket gör att ett rörlig bolån kan vara att föredra.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]