en bild på Riksbankens Olof SandstedtDen svenska banksektorn är sårbar anser Riksbankens Olof Sandstedt. Foto: Vytautas Kielaitis, B.Forenius / Shutterstock.com, Press/Riksbanken

Bolån

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Investerare kan börja kräva mer betalt för att låna ut pengar till landets banker som samtidigt inte står rustade för en ny finansiell kris. Riksbanken varnar nu för att detta kan leda till kraftigt höjda boräntor.

Priserna på bostäder faller i hela landet vilket kan få investerare att börja ta mer betalt för att låna ut pengar till bankerna. Det skulle påverka bankerna som i dagsläget inte står rustade för en eventuell kris, det anser åtminstone inte Riksbanken.
De svenska bankerna har ett så kallat kärnprimärkapital som ska finns för att täcka upp förluster vid en eventuell kris. Det kapitalet uppgår i dagsläget till omkring fem procent av bankernas totala tillgångar. Riksbanken tycker kärnprimärkapitalet är alldeles för litet och bör ökas. Det kan man bland annat göra genom att höja räntorna.
– Banksektorn är sårbar, säger Olof Sandstedt, chef för Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet, till SvD.

Storbankerna vill inte höja kärnprimärkapitalet

Storbankerna håller inte med om Riksbankens bedömning att man ska höja kärnprimärkapitalet. Enligt egna bedömningar anser bankerna att man står bra rustad mot en eventuell kris. Bland annat har det riksjusterade buffertkapitalet nästan fördubblats sedan den senaste finanskrisen 2008.
Storbankerna tycker att man utfärdar säkra lån där det är låg sannolikhet att bolånekunderna inte ska kunna betala tillbaka.

Bankernas bedömning oroar Riksbanken

Att storbankerna går ut och säger att man har säkra bolån och står väl rustade för en ny finanskris oroar Riksbanken flera andra bedömare.
Stefan Ingves, riksbankschefen, kritiserar storbankerna för att använda egna riskmodeller. Han menar att det finns problem att göra en riskbedömning på historien.
– Att ge bankerna rätt att använda egna riskmodeller är som att ge studenter tillåtelse att rätta sina egna prov, säger Stefan Ingves.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]