vy över södermalm i stockholm med rosa himmel som reflekteras i vattnetLandets folkrikaste gata är Ringvägen i Stockholm. Enligt SCB:s siffror bor det där dubbelt så många som i hela Arjeplogs kommun. Foto: Predrag Jankovic/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 6 maj, 2021

Enligt siffror från SCB bor en miljon av Sveriges befolkning på de 650 största gatorna i landet. Den mest befolkade gatan är Ringvägen i Stockholm med 5 440 boende, vilket är dubbelt så många som det totala antalet boende i hela Arjeplogs kommun.

SCB har kartlagt vilka gator som är de mest befolkade i landet, och föga förvånande har många så kallade studentstäder flera gator där de folkrikaste utgörs av särskilda studentbostäder. Även kommuner med täta stadskärnor har enligt SCB en befolkning som tenderar att bo vid större gator. Ungefär var tredje person i landet bor på en gata med mellan 100 och 500 grannar.

Gatan med flest boende är Ringvägen i södra Stockholm. Här bor 5 440 personer, vilket enligt SCB är dubbelt så många som i hela Arjeplogs kommun och fler än i nitton andra svenska kommuner.

Storstäderna har de folkrikaste gatorna

Landets storstäder har som sagt inte helt överraskande i regel flest boende per gata. Ett exempel är i Solna där 41 procent av befolkningen bor på gator med över 1 000 boende. En tredjedel av befolkningen i Stockholm bor på stadens största gator, och i Malmö ligger siffran på 29 procent – allra flest bor på Köpenhamnsvägen.

Hyres- eller bostadsrätter i flerbostadshus är vanligaste boendeformen

Vid landets tjugo mest bebodda gator är hyres- eller bostadsrätter i flerbostadshus den vanligaste boendeformen. Drygt hälften av gatorna med flest boende finns i Solna, Huddinge och Stockholm.

Stora gator med hög andel studentbostäder

I flera av landets typiska studentstäder har de mest folkrika gatorna ofta många bostäder som riktar sig just mot studenter. Till exempel Sernanders väg i Uppsala, Magistratvägen i Lund och Rydsvägen i Linköping.

Vanligt att bo på en liten gata i Ydre kommun

Över hela landet finns det även gator med mellan en och nio boende. I Ydre i Östergötland är det allra vanligast att bo på en gata med få grannar. Faktum är att kommunen inte har några gator med över 100 boende.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]