lägenhetshus med grönskande omgivningMånadsavgifterna för bostadsrätter kan behöva höjas rejält om föreningen förlorar hyresgäster i sina lokaler. Foto: PIXEL to the PEOPLE/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Trots de stigande bostadspriserna drabbas många bostadsrättsföreningar hårt av pandemin, skriver SvD Näringsliv. Tomma lokaler och höga låneräntor är påtagliga risker.

Sveriges Bostadsrättscentrum AB (SBC) ser att bostadsrättsföreningar får allt mer betalningssvårigheter. Till följd av att butiker och restauranger går dåligt tvingas många föreningar att agera bank när lokalhyresgäster inte kan betala full hyra. 

Dessutom står lokaler tomma hos många föreningar. 

Höjda avgifter och sänkt marknadsvärde

Swedbank ger ett räkneexempel för Sundbyberg, där många affärslokaler sagts upp i centrum.

En förening där som får in cirka hälften av intäkterna från lokalhyrorna, skulle behöva höja månadsavgifterna med flera tusen kronor om alla lokaler blev tomma. Exempelvis skulle avgiften 3 400 kronor för en trea behöva höjas till 8 200 kronor.

Swedbanks privatekonom Arturo Arques påpekar att de höjda månadsavgifterna också kan påverka marknadspriserna på bostadsrätterna. Föreningens bostadskapital blir då mindre, och medlemmarnas belåningsgrad högre.

Om i stället en av fyra lokaler blev tomma i räkneexemplet ovan skulle höjningen bara bli runt 1 000 kronor. Men enligt beräkningen skulle värdet sjunka från 4,6 miljoner till 4,3 miljoner kronor.

Svårt för föreningar att bedöma

Framför allt i storstäder är situationen extra kännbar, menar bolagsjuristen Stefan Lindberg på SBC. Föreningar har ofta svårt att bedöma om de företag som hyr lokalerna kan överleva på lång sikt.

– Ofta är det svårt för föreningarna att bedöma om deras lokalhyresgäster har långsiktig överlevnadsförmåga, något som påverkar beslut om de ska ansöka om statligt pandemistöd.

Många föreningar har också dragit sig för att minska hyrorna, vilket lett till att de behövt hantera konkurser och avhysningar i stället. Det kan också kosta pengar att byta till en annan lokalhyresgäst när den gamla försvinner.

Räntan stiger på föreningslån

Stigande räntor på föreningars lån är ett annat orosmoment. Swedbank menar att ett föreningslån för nyproduktion i genomsnitt är 13 000 kronor per kvadrameter, eller 15 000 kronor i storstäder.

Det betyder att andelen för en 75 kvadratmeters bostadsrätt kan motsvara 1 miljon kronor. För att detta ska gå ihop måste avgiften höjas med 1 000 kronor varje gång räntan stiger med en procentenhet.

– Idealet är naturligtvis en förening med låg skuldsättning och inga renoveringsbehov samt ett måttligt beroende av ganska säkra lokalhyresgäster, säger Arturo Arques.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]