Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Vi på Boupplysningen har tidigare kunnat rapporterat om SBAB:s sänkning av bolåneräntan. Den statligt ägda banken sänker nu räntorna ytterligare och det gäller för bolån med utvalda bindningstider. Räntesänkningen ska bero på minskade marknadsräntor.

Kriget på bolånekriget ser inget slut och SBAB som sänkte bolåneräntorna i slutet av maj fortsätter  att minska listräntan för bolån. Under torsdagen rapporterade banken om det nya erbjudandet.

Räntesänkningen möjlig genom minskade marknadsräntor

Då man har kunnat se att marknadsräntorna för bolån med längre bindningstider har SBAB bestämt att det nu är ett bra läge för ytterligare en sänkning av bolåneräntan. Men i och med en sänkning av listräntorna för bolån förväntar sig SBAB att genomsnittsräntorna också kommer att minska.
SBAB tror att genomsnittsräntan kommer att minska med samma antal procent som listräntorna.
Räntan kommer att minska för bolån med bindningstider på 3, 4, 5, 7 och 10 år. Bolån med bindningstider på 3 månader, 1 år och 2 år kommer fortsätta med samma listränta som tidigare.

SBAB låter räntan vara oförhandlingsbar

I och med SBAB:s nya låneerbjudande hoppas de på att visa upp enkelhet och transparens. Vilket ska visas genom den lilla differens som existerar mellan listräntan för bolån samt genomsnittsräntan.
På samma sätt genom att den nya bolåneräntan inte går att förhandla om samt att den inte grundas i övriga affärer med SBAB.
SBAB:s sänkning av listräntan för bolån gäller som erbjudande även för banker som de samarbetar med. Här ingår ICA Banken, Sparbanken Syd och Ikano Bank.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]