Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 10 maj, 2022

90-talets fastighetskris föranleddes av höga skulder och många nya bostäder. SBAB ser likheter med hur det ser ut på dagens bostadsmarknad och varnar för kraftiga boprisfall de närmsta åren. Mellan 2017 och 2019 kan nyproduktioner sjunkit med 30 procent i pris.

På 80-talet producerades det en hel del bostäder och hushållen blev allt mer skuldsatta. Detta ledde senare till det som kom att kallas 90-talskrisen då bostadspriserna bland annat föll med 30 procent.
Den statliga banken SBAB ser likheter med hur det ser ut idag. En allt mer skuldsatt befolkning och ett överskott av nyproduktioner. Banken varnar nu för en ny 90-talskris.

Amorteringskravet har haft en negativ påverkan på bostadsförsäljningen

När amorteringskravet infördes 2016 hade det en negativ effekt på antalet bostadsförsäljningar. Försäljningssiffrorna har sedan dess återhämtat sig till normala nivåer sett över hela Sverige. Det finns dock en plats där marknaden inte återhämtat sig än – Stockholm.
I landets huvudstad verkar amorteringskravet fått en bestående påverkan.
– Det går inte att utesluta att även andra faktorer än amorteringskravet har bidragit till den stora varaktiga nedgången i Stockholm men vi håller det för troligt att amorteringskravet är en viktig förklaring, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Nya kraftiga boprisfall är att vänta

SBAB förutspår att vi kommer uppleva liknande boprisfall som på 90-talet. Mellan 2017 och 2019 väntas boprisfallet för påbörjade nyproduktioner vara omkring 30 procent.
Banken tror att bopriserna i sin helhet kommer falla med omkring 9 procent fram till 2022.

Betala inte onödigt mycket för mäklaren när du säljer

Betala inte onödigt mycket för mäklaren när du säljer
  • Jämför mäklarna & deras offerter
  • Förfrågan är kostnadsfri & ej bindande
  • Använd offerterna vid förhandling om arvodet
  • Läs omdömen om mäklarna från tidigare kunder

Höjd reporänta påverkar bostadspriserna

Den prognos SBAB har bygger på att reporäntan börjar höjas successivt i början av nästa år. Fram till 2022 tror man att den rörliga boräntan kommer ligga kring 2,5 procent och femårsräntan på cirka 3,4 procent.
Robert Boije säger att det är helt naturligt att bostadspriserna går ned när räntan går upp på samma sätt som att priserna går upp när räntan går ned.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]