Lägenheter på KungsholmenSEB tror på sjunkande bostadspriser. Foto: Isaac Mok/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

SEB tror att bostadspriserna kommer sjunka med uppemot fyra procent under året, det framgår i rapporten Nordic Outlook. Det skulle i sådana fall innebära ett boprisfall på cirka 10 procent sedan toppen från 2017. Storbanken tror dessutom att styrräntan klättrar över nollstrecket i slutet av året.

En gång i kvartalet kommer storbanken SEB ut med rapporten Nordic Outlook. I den senaste rapporten förutspår banken en BNP-tillväxt på 1,6 procent. Det är en minskning från förra kvartalet då man förutspådde en tillväxt på 2,2 procent.
Banken ser bostadsmarknadens inbromsning som den huvudsakliga orsaken till nedjusteringen. Det stora utbudet av nyproducerade bostäder tror SEB kommer leda till ytterligare boprisfall under året. Banken räknar med ett prisfall på närmare fyra procent.

Prisnedgång på 10 procent sedan 2017

Den stora pristoppen för bostäder uppnåddes 2017. Om SEB:s prognos skulle falla in skulle det betyda att bostadspriserna har sjunkit med ungefär 10 procent sedan dess.
– Vi tror att bostadsmarknaden får en andra körare under 2019, säger bankens prognoschef Håkan Frisén, till Expressen.
Priset har sjunkit allra mest i Stockholm och landets andra större städer. För en bostadsköpare som köpte sin bostad för 4 miljoner under 2017 innebär det ett prisfall på 400 000 kronor.

Tror på plusränta vid slutet av året

SEB tror att de höga elpriserna kommer hålla uppe inflationen under årets första månader. Därefter tror man att den faller under 1,5 procent. Det menar SEB talar för att Riksbanken kommer höja styrräntan en gång under året.
Vid slutet av året räknar SEB med att styrräntan ligger på 0,25 procent. Det skulle i sådana fall vara första gången vi har plusränta i Sverige sedan 2014.
I december månad beslutade sig Riksbanken för att justera styrräntan från -0,5 procent till 0,25 procent. Det var den första höjningen av styrräntan på sju år.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]