boprisindikator i april 2022

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 23 maj, 2024

SEB:s boprisindikator för april månad visar att en majoritet av hushållen förväntar sig stigande bostadspriser, vilket är en ökning med 5 procentenheter jämfört med mars månad. De hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 13%, medan 28% tror att priserna kommer att vara oförändrade.

Boprisindikatorn avser att påvisa skillnaden mellan den andel som tror på stigande priser och andelen som tror på sjunkande priser.
SEB: privatekonom Américo Fernández säger på SEB Groups sajt:
– Det är fortfarande tidigt på året men bostadsmarknaden ser hittills ut att stå pall för ett allt mer osäkert ekonomiskt läge. Trots ett markant högre inflationsklimat och stigande boräntor har bostadspriserna ökat under det första kvartalet och enligt hushållen kommer utvecklingen att hålla i sig det kommande året.

Hushållen är inställda på att betydligt högre räntor är att vänta och av de hushåll som har rörlig ränta avser 10% att binda den. SEB:s boränteråd menar att det är dags att anpassa sig till ett helt nytt boränteklimat. Under vintern har hushållen pressats av skyhöga elräkningar, kriget i Ukraina har fått ekonomiska följder för hushållens kostnader. Företagen som knappt klarat sig igenom två års pandemi har drabbats av höga produktionskostnader. Inflationen ligger på den högsta nivån sedan tidigt 90-tal vilket också sänker hushållens köpkraft.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]