Par undersöker hushållets ekonomi

Bolån

Uppdaterad: 15 juni, 2021

Från 1:a mars 2018 kommer amorteringskravet att skärpas. Kravet gäller endast för nya bolån och innebär att högt belånade hushåll kommer tvingas amortera mer av sitt bolån varje månad. Det nya amorteringskravet går ut på att hushåll som lånar mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten måste amortera mer. Utöver det befintliga amorteringskravet ska dessa hushåll betala av 1 procentenhet mer av bolånet per år.

Denna artikel har uppdaterats efter den 30/11 2017 efter att regeringen sa ja till ett nytt amorteringskrav inför 2018. 

Regeringen har sagt ja till nytt amorteringskrav

Det skärpta amorteringskravet för 2018 föreslogs av Finansinspektionen under hösten. Nu har även regeringen sagt ja till förslaget vilket innebär att det kommer verkställas. Detta betyder att det skärpta amorteringskravet kommer införas den 1:a mars 2018.

Exempel: Ett hushåll som gemensamt tjänar 660 000 kr/år (brutto) måste amortera 1 % extra om bolånet överstiger 2 970 000 kr.

Det nya amorteringskravet går ut på att hushåll som tar ett nytt bolån på mer än 4,5 gånger bruttoinkomsten, får extra amortering. De ska utöver det befintliga amorteringskravet även betala 1 procentenhet extra av bolånet per år. Kravet kommer alltså ha en stor påverkan på de enskilda hushållens boendekostnader.

Amorteringskravet gäller endast nya bolån

Det gamla amorteringskravet har gått ut på att vid en belåningsgrad över 70 % ska bolån amorteras med minst 2 % av ursprungligt lånebelopp. Om belåningsgraden istället är under 70 % ska lånet amorteras med minst 1 % per år tills belåningsgraden nått 50 %. Det gamla amorteringskravet kommer fortsätta existera tillsammans med det skärpta kravet.

Tänk på! Det nya amorteringskravet gäller endast nya bolån som beviljas efter reglerna trätt i kraft. Om du redan har ett bolån och inte planerar att ändra eller flytta det, påverkas inte din amortering.

Anledningen till att det införs ett skärpt amorteringskrav 2018 är för att hushållsskuldsättning ökat mer och mer. När den höga belåningsgraden stiger, utgör högbelånade hushåll ett hot mot stabiliteten inom finansiell ekonomi och makroekonomi. Det skärpta amorteringskravet är därför främst riktat åt de hushåll som är tar stora bolån i jämförelse med deras inkomster.

Detta betyder nya amorteringskravet för dig

Vad amorteringskravet som införs 2018 innebär för dig beror på din belåningsgrad och din årsinkomst. Eftersom amorteringskravet nu har två olika delar kan du beräkna detta i 2 steg.

1. Beräkna din amortering enligt tidigare amorteringskrav

Baserat på din belåningsgrad kan du räkna ut hur mycket du måste amortera i dagsläget.

  • Belåningsgrad över 70%. Krav att amortera 2% av det totala lånet per år.
  • Belåningsgrad mellan 50% och 70%. Krav att amortera 1% av det totala lånet per år.
  • Belåningsgrad under 50%. Inget lagstadgat krav på amortering.

2. Räkna hur amorteringskravet 2018 påverkar dig

För att ta reda på om det nya amorteringskravet påverkar dig måste du först beräkna din skuldkvot. Detta gör genom att du dividerar bolånets storlek med din/hushållets årliga bruttoinkomst (innan skatt). Överstiger din/hushållets skuldkvot 4,5 så innebär det nya amorteringskravet att ni måste amortera ytterligare 1 % per år på ert bolån.

3. Summera dina amorteringskrav

För att ta reda på din totala amortering summerar du procentsatserna från båda amorteringskraven. Om du måste amortera 2 % enligt det tidigare kravet och 1 % enligt det skärpta kravet är det alltså en total amortering på 3 %.

Ansök om bolån innan amorteringskravet verkställs

Om du inte vill omfattas av det skärpta amorteringskravet bör du ansöka om ett bolån och köpa en bostad innan den 1:a mars. Det räcker inte att ansöka om ett lånelöfte eftersom detta inte är ditt slutgiltiga bolån. Det är inte förrän du skriver köpeavtal du faktiskt får ett bolån, vilket alltså måste ske innan den 1:a mars 2018.

Tips! För att undvika det nya amorteringskravet måste du skriva köpeavtal innan 1:a mars 2018.

Amorteringskravet är minimiregler som samtliga långivare måste förhålla sig till. Däremot kan banker själva välja att ställa större krav. Det du som låntagare kan påverka är vilken ränta du betalar, vilket du enklast gör genom att jämföra olika långivare och ta bolån hos den som erbjuder lägst ränta.
Enligt Finansinspektionens beräkningar kommer cirka 14 % av nya bolånetagare att påverkas av detta skärpta amorteringskrav. Om bostadspriserna minskar kommer den andel som påverkas också att minska.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]