folk i storstadsmiljöStora lokala prisskillnader och det allt vanligare distansarbetet kan påverka vår syn på boende framöver. Foto: KIRAYONAK YULIYA/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Swedbank har nyligen presenterat Boindex för årets andra kvartal, samt en analys gällande coronapandemin och arbete på distans. Undersökningarna visar på att det allt vanligare distansarbetet i kombination med stora lokala prisskillnader kan innebära ett trendbrott på den svenska bostadsmarknaden.

Enligt Swedbanks Boindex för årets andra kvartal har många svenska hushåll goda förutsättningar för att kunna köpa en bostad. Men Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, påpekar att det dock kan skilja sig rätt rejält beroende på var du är bosatt och hur familjesituationen ser ut.

Högre omsättning och lägre priser

Medianpriserna för bostadsrätter gick ner med 5 procent, och det största prisraset noterades i Stockholm och Malmö. Stort bostadsutbud under det andra kvartalet sägs ligga bakom högre omsättning och lägre priser, vilket i sin tur förklarar att Boindex för bostadsrätter gick från 115 till 118. Hushållen behöver i dagsläget använda 25 procent av sin inkomst på sitt boende.

När det gäller småhus var priserna i princip oförändrade i landet, förutom i Stockholm där man noterade en ökning på 8 procent. Boindex ligger på 112, vilket innebär att de som vill bli småhusägare måste lägga 27 procent av inkomsten på sitt boende.

Bättre förutsättningar i Borlänge och Örnsköldsvik – sämre i Stockholm och Göteborg

Förutsättningarna för att köpa en bostad kan som sagt variera beroende på var i landet du bor. Invånarantal och hushållens ekonomi är faktorer som kan påverka bostadspriserna. Enligt Swedbank har sambos utan barn bosatta i Borlänge eller Örnsköldsvik störst möjlighet att köpa sig en bostadsrätt. Sämst förutsättningar har ensamstående med barn i Stockholm och Göteborg.

Så påverkar pandemin och distansarbetet vårt framtida boende

Swedbank har tillsammans med sparbankerna även analyserat hur coronapandemin och det allt vanligare distansarbetet kan komma att påverka vårt boende framöver. Mycket tyder på att dessa faktorer kan förstärka den redan negativa flyttrenden i storstadsregionerna. 

– Det finns mycket pengar att spara för den som kan och vill flytta utanför Stockholm, förutsatt att arbetsgivaren tillåter distansarbete och att det övriga livspusslet fungerar, säger Arturo Arques i ett pressmeddelande.

Kan de lokala prisskillnaderna och ökat distansarbete innebära slutet för urbaniseringen? Enligt Arturo Arques är svaret ja.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]