gata med äldre hus i sigtunaSigtuna är en kommun som har skickat invånare med försörjningsstöd till glesbygdskommuner i Norrland. Foto: Nadezhda Kharitonova/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Tillväxtkommuner flyttar socialt utsatta personer till glesbygdskommuner för att lösa bostadsbristen, och sparar miljontals kronor i försörjningsstöd. Fenomenet kallas för social dumpning och är ett högaktuellt problem, skriver Hem & Hyra.

Social dumpning är när människor som lever på försörjningsstöd, och därmed är socialt utsatta, skickas från rika kommuner till glesbygden för att minska kostnaderna för den förstnämnda kommunen. Orsaken är att det finns fler lediga bostäder på glesbygden, men däremot färre jobb.

Kommuner i Norrland känner sig extra drabbade av detta, visar en enkätundersökning från Hem & Hyra. Av de 36 norrländska kommunerna som deltog upplevde 23 av dem att de tar emot socialt utsatta människor som inte själva verkar vara aktiva i flytten.

Miljontals kronor i försörjningsstöd förskjuts till Kramfors

Kramfors är en av de drabbade kommunerna. Minst 57 personer ska ha ”dumpats” i kommunen mellan 2017 och 2019, vilket har besparat de kommuner som arrangerat flytten åtminstone 1,6 miljoner kronor om året, menar kommunalråd Jan Sahlén.

– Under förevändning att man löser bostadssituationen för de utsatta personerna deporteras dessa till socioekonomiskt utsatta kommuner. Man deporterar personer, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar.

De största dumparna är enligt Jan Sahlén Sigtuna och Solna kommun. Dessa har låg arbetslöshet och goda skatteintäkter jämfört med Kramfors. Men medan utgifterna för försörjningsstöd har minskat med 2,5 respektive 6 miljoner i Solna och Sigtuna de senaste två åren, ökade Kramfors utgifter med 5 miljoner.

Sigtuna: Arbetar för långvariga lösningar

Förvaltningschefen i Sigtuna, Mikael Brant-Lundin, menar dock att det minskade försörjningsstödet beror på god arbetsmarknad och bra arbetsinsats från kommunen. De arbetar bland annat aktivt för att försörjningsstödstagares bostadskostnader ska bli mindre genom att ordna mer långvariga lösningar. 

Hans bild är att socialt utsatta får coachning i att hitta passande bostäder, och då Sigtuna har en lång bostadskö kan andra orter många gånger vara ett alternativ. Många har efter flytten kunnat etablera sig i den nya kommunen, menar Mikael Brant-Lundin, även om han inte har någon statistik över det.

Civilministern: Reellt problem för många kommuner

Civilminister Lena Micko ser allvarligt på vad som framkommit i granskningen, säger hon till Hem & Hyra.

– Den visar tydligt att social dumpning är ett reellt problem för många kommuner och jag tycker det är bra att frågan uppmärksammas.

Statskontoret har nu fått uppgiften att utreda frågan, till exempel vad som driver kommuner till social dumpning och vilka politiska åtgärder som kan göras.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]