Privatekonomi

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Elpriserna skjuter i höjden och väntas stiga mer. Anledningen är det ovanligt vackra sommarvädret.

Prisrekordet är redan slaget – elen kostar nu mer än den gjort på tio år. Det är baksidan av det ovanligt fina sommarvädret.
Branschen väntar sig ytterligare höjningar av rörliga elpriser när sommarledigheten är över.

Sommarens värmebölja höjer elpriser

De ovanligt höga temperaturerna har under sommaren skapat ett flertal rubriker med skogsbränder och nödslakt. Nu kommer nästa konsekvens av senaste tidens klimat: elpriserna är de högsta på tio år.
Svenska Dagbladet publicerade tidigare i veckan en artikel kring klimatets påverkan på hushållens elräkningar. Rekordet tycks komma att hålla i sig.
– Prognosen är att priserna kommer vara höga även framåt, säger Klas Rosenblad, chef för Vattenfall Försäljning till SvD.

Priserna en följd av torr och vindstilla juli

Anledningen till att elproduktionen påverkas av sommarvädret är främst bristen på nederbörd. Enligt SMHI:s uppmätningar är det få områden i Sverige där det ens regnat hälften så mycket som vanligt. Eftersom svensk el till stor del genereras genom vattenkraft är regnbristen ett stort problem.
Det konstanta högtrycket har även gjort dagarna vindstilla, vilket påverkar en annan viktig elkälla. Även vindkraftens elproduktion begränsas.
2016 stod vatten- och vindkraft för drygt halva Sveriges elproduktion.

Ökad produktivitet – ökade elpriser

Inom branschen tror man dock inte att toppen är nådd ännu. Bristen väntas bli värre.
– I augusti drar industrin igång igen, vilket gör att efterfrågan på el ökar och möjligen höjer elpriserna, förklarar Rosenblad.
Eftersom många har elavtal med rörliga priser, blir det dyrare om efterfrågan inte motsvarar utbudet. När industriernas efterfrågan än en gång blir en del av marknaden sprids utbudet ännu tunnare.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]