rösträtt för bostadsrättsägare 2023

Bostadspolitik

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Ägare av bostadsrätter är ofta okunniga om ekonomin visar en rapport från Sveriges Bostadsrättscentrum. De är dåligt insatta i föreningens ekonomi och endast drygt hälften anser att styrelsen har tillräckliga ekonomiska kunskaper. En väg att påverka är genom medlemmens rösträtt.

Vilken rösträtt får bostadsrättsägarna?

Den 1 januari 2023 blir det vassare regler för bostadsrättsföreningar kring upplåtelseavtal och medlemmarnas rösträtt. Hur påverkar detta dig som medlem? För dig som äger en bostadsrätt stärks det rättsliga skyddet från och med januari, vilket är följden av regeringens proposition ”Tryggare bostadsrätt”.

Bestämmelse i föreningens stadgar som innebär en avvikelse från att varje enskild medlem har en röst ska inte längre gälla. Begränsning i rösträtten får bara förekomma om en medlem t ex har ett garage eller någon form av förvaringsutrymme. Anledningen till att varje individs rösträtt förstärks är att det förekommit exempel på upprättade stadgar som undergrävt medlemmars inflytande i föreningen.

Skriftlighetskrav

Det införs skriftlighetskrav för upplåtelseavtalet för bostadsrätten. Nuvarande lagstiftning innehåller inga krav på att avtalet ska vara undertecknat – vilket nu blir ett krav för att tydliggöra att en ny bostadsrättsägare tillträder och vad som gäller. Ett krav införs också att samtliga utrymmen utanför lägenheten och som omfattas av upplåtelsen ska anges i skriftlig form.

Tillträdesdatum

Tidpunkt för tillträde till lägenheten ska anges i upplåtelseavtalet. Detta gäller även vid köp av nyproduktion och innebär att den tillträdande ägaren kan ha rätt till skadestånd om datumet skjuts framåt. Detta kan också ge rätt att frånträda bostaden och ångra sig.

I övrigt förändras lagen även för objektbeskrivning vid försäljning, vilket påverkar mäklarna, samt högre krav ställs på bostadsrättsföreningens ekonomiska redovisning.

Källhänvisning:
www.di.se
www.scb.se

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]