miniatyrhus står på mynthögar på ett träbordPrognoserna är fortfarande osäkra, men SBAB:s bedömning är att bostadspriserna kommer fortsätta stiga under 2021. Däremot räknar man med fallande bostadsinvesteringar. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

SBAB räknar med att bostadspriserna kommer att öka även i år, men konstaterar samtidigt att prognosen på grund av det rådande samhällsläget fortfarande är högst osäker. Bostadsinvesteringarna bedöms däremot att falla kraftigt under året. Det skriver SvD Näringsliv.

Enligt SBAB:s konjunkturrapport kan vi räkna med stigande bostadspriser även under 2021. Ökningen bedöms ligga på mellan fem och sex procent, men SBAB betonar att det kan bli både högre och lägre än beräknat. Pandemin gör det fortfarande svårt att ställa några exakta prognoser.

Bostadsintresset påverkar prisutvecklingen

SBAB:s chefsekonom Robert Boije menar att det stora bostadsintresset, som vi med ytterst få undantag kunde bevittna under hela 2020, kan driva på priserna ännu mer än vad den nuvarande prognosen visar. Men om våra konsumtionsvanor skulle gå tillbaka till det ”normala” när pandemiläget lättar kan utfallet bli det motsatta.

– En snabbare ränteuppgång till följd av stigande inflation är en annan riskfaktor värd att beakta, säger Robert Boije i en kommentar till TT.

”Coronaparadoxen”

Förra året ökade bostadsrättspriserna med i genomsnitt 5,3 procent och småhuspriserna med hela 10,1 procent. Ökat intresse och stigande bostadspriser trots att arbetsmarknaden och ekonomin i stort har drabbats hårt av pandemins effekter kallar Robert Boije för ”coronaparadoxen”.

Trenden har bevisligen fortsatt en bit in på det nya året, men precis som Robert Boije konstaterar återstår det att se hur länge och i vilken omfattning våra nya köpvanor håller i sig.

Bostadsinvesteringarna bedöms falla

Något som beräknas falla under året är bostadsinvesteringarna. På grund av att färre bygglov utfärdades under 2020 bedöms antalet sjunka med ungefär 4 000 till 46 000. Enligt SBAB kommer antalet bostadsinvesteringar mer eller mindre ligga still på den här nivån en tid framöver.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]