Vy från Riddarholmen över del av Kungsholmen i Stockholms stad med Stockholms stadshus och S:ta Clara kyrka i bakgrunden.Förhandlingar pågår mellan allmännyttan i Stockholms stad och Hyresgästföreningen om en systematisk hyressättning även kallad Stockholmshyra. Den nya hyressättningen ska baseras på olika kriterier i ett poängsystem. Foto: Rudy Balasko/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 21 september, 2021

Stockholm kan få ett nytt hyressystem där läge och kvalitet väger tungt i hyressättningen. Flera varnar nu för att systemet är obegripligt och att det är ett sätt att införa marknadshyror bakvägen, skriver Dagens Arena.

Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagen, Svenska bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder är mitt uppe i förhandlingarna gällande systematisk hyressättning i Stockholms kommun även kallad Stockholmshyra. 

Hyran sätts utifrån olika kriterier

Stockholmshyra innebär att hyran ska sättas utifrån flera olika kriterier genom ett poängsystem som bygger på bostadens läge, storlek, kvalitet och service. Anledningen att man vill införa det nya systemet är de brister som uppdagats i det befintliga hyressättningsystemet. 

Hyran på flera hyresrätter baseras på hur mycket det kostade att bygga bostaden. Det innebär att två lägenheter med olika läge och standard kan ligga på samma hyresnivå.

En systematisk hyressättning med poängbaserad hyressättning skulle ge både hyresgäster och hyresvärdar en större transparens. För hyresvärden blir det tydligare vilken hyra man kan ta ut och för hyresgästen blir det tydligare varför man betalar den hyra man betalar. 

Systematisk hyressättning finns redan på flera orter

Systematisk hyressättning är inget nytt fenomen. Det finns redan på flera orter runt om i landet och i flera kranskommuner till Stockholm. 

Vad Stockholmshyra kommer att innebära och få för effekter för de 60 000 lägenheter som berörs är oklart. Enligt Eva Fee som sitter i Hyresgästföreningen Södermalms styrelse, blir det en generell hyreshöjning under ett par år. 

Men än så länge finns det inget avtal klart kring vad det nya systemet innebär. Men parterna är överens om att hyreshöjningen inte får bli ett slag i ansiktet för de som bor i bostäder som kommer att påverkas av det nya hyressystemet.

Hyran får inte chockhöjas

Hyran på de bostäder som ligger på mer än 5 000 kronor per månad får inte höjas med mer än 250 kronor i månadshyra per år. Det innebär att hyran som mest kan höjas med 1 500 kronor under en sexårsperiod.

Bostäder som har en hyra som ligger under 5 000 kronor per månad kommer att få ett tak på 5 procents höjning i månadshyra per år. Planen är att den nya hyressättningen ska vara färdig under hösten.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]