budget 2023 äldreboende

Bostadspolitik

Uppdaterad: 23 maj, 2024

Är du äldre och vill flytta till någon form av äldreboende eller kanske en bostadsrätt anpassad för seniorer? Eller har ni kanske en bostadsrättsförening, är hyresvärd eller byggföretag? Det företag som väljer att bygga bostäder för seniorer kan enligt Boverket få stöd för detta i den nya budgeten.

Man kan också få stöd för anpassning av trapphusen och tvättstugorna i hus som har bostadsrätter och hyresrätter så att äldre medborgare kan bo kvar. Ett tips för den som är äldre och vill bo kvar i sin lägenhet är att kontakta värden och ta reda på hur planeringen framåt ser ut.

Riksdagsbeslut

Riksdagen har beslutat att investeringsstödet till bostäder för den äldre befolkningen för 2023 ska uppgå till 990,5 miljoner kronor. Det går också att få stöd för trygghetsboende enligt socialtjänstlagen, vem som kan få ett sådant beslutas av kommunen där man är skriven. Förutom att allmännyttiga byggföretagen och de privata fastighetsägarna kan ansöka om stödet, kan även bostadsrättsföreningar ansöka om anpassningsåtgärder. Stödet beviljas utifrån antalet kvadratmeter och antalet boende. Det beror också på vad man ska bygga eller vad man ska anpassa.

Varierande stödbelopp

Till exempel, en bostadsrättsförening eller ett hyreshus som vill anpassa gemensamma utrymmen kan få stöd för upp till 200 000 kronor. Om man bygger om kan stödet uppgår till upp till 3 200 kronor per kvadratmeter av boytan, och för nybyggnationen är stödet upp till 3 600 kronor per kvadratmeter boyta.
Man får inte ta emot några andra statliga stöd om man avser att ansöka om detta.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]