hus med byggställning utanförFlera byggföretag fick ändra planerna för byggprojekt när deras ansökningar om investeringsstöd inte behandlades. Foto: Pepo Chadinsorn/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I december uppstod ett tvärt stopp för det statliga investeringsstödet för att bygga hyres- och studerandebostäder med lägre hyror. Men i veckan införs nya regler som gör att byggbolagens ansökningar ändå kan behandlas. Boverket meddelade i veckan vad de nya reglerna för stödet innebär.

Efter nya beslut från riksdag och regering återinförs ett statligt investeringsstöd som har legat på is sedan årsskiftet.

Det handlar om ett stöd som byggföretag har kunnat söka för att bygga hyresbostäder i områden med bostadsbrist och växande befolkning. Stödet har också kunnat användas till att bygga bostäder särskilt för studerande.

Det stoppade investeringsstödet har påverkat planerade bostadsbyggen

När statsbudgeten klubbades igenom vid årsskiftet uppstod ett tvärt stopp för investeringsstödet. Detta innebar att ansökningar som inte hann behandlas av länsstyrelserna innan årsskiftet inte har kunnat få något stöd beviljat.

Till följd av detta blev det svårare för flera byggföretag att genomföra planerade byggprojekt och ändå kunna kunna hålla hyrorna för bostäderna på en rimlig nivå. Det skrev Fastighetsvärlden i samband med att beskedet kom.

Dessutom har inga nya ansökningar kunnat lämnas in sedan den 1 januari i år.

Byggföretag får ny chans till beviljat stöd

Men från och med den 23 juli har alltså reglerna ändrats igen, vilket innebär att de som har ansökt om stödet före den 1 januari ändå får möjlighet att få stödet. Däremot är det ännu inte klart vad som gäller för ansökningar som har kommit in senare än detta.

De byggföretag som fick investeringsstöd innan årssiftet påverkas inte av varken det förra eller det nya beslutet, utan kommer att få pengarna som planerat.

Investeringsstödets storlek beror på region

Maxbeloppet för investeringsstödet är enligt tidigare bestämmelser 7 100 kronor per kvadratmeter i Stockholmsregionen, och 4 800 kronor per kvadratmeter för andra regioner i landet. Hur mycket stöd som betalas ut beror på hur stora boytor det handlar om.

För större kommuner och regioner som har högre och mer varaktig befolkningstillväxt har maxbeloppet varit högre, 5 800 kronor per kvadratmeter.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]