Person räcker skakar en rullstolsbunden kvinnas hand och räcker över nyckeln till ett boende.124 kommuner saknar tillräckligt många bostäder som har särskild service. Störst är bristen i mindre högskolekommuner som har mindre än 75 000 invånare. Foto: H_Ko/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Bristen på bostäder till personer med funktionsnedsättning är stor. Nästan hälften av landets kommuner uppger att de inte har tillräckligt många särskilda boenden och pandemin har inte gjort det bättre. Enligt Elisabeth Wallenius på Funktionsrätt Sverige har personer med funktionsnedsättning hamnat i skymundan under pandemin, skriver Hem & Hyra.

Sveriges kommuner är skyldiga att erbjuda särskilda boenden som är anpassade för personer som har en funktionsnedsättning. De kommuner som inte erbjuder anpassade hem riskerar att få betala vite.

124 kommuner saknar bostäder med särskild service

I dag råder det stor brist på bostäder för personer med funktionsnedsättning. Av de 268 kommuner som besvarade boverkets bostadsmarknadsenkät för 2021 svarade 124 kommuner att de hade brist på särskilt boende.

Enligt Elisabeth Wallenius på Funktionsrätt Sverige är det en förskräcklig situation. Man misstänker att särskilda boenden inte kommer vara något som prioriteras efter coronapandemin. Det oroar Funktionsrätt Sverige då det kommer att påverka en grupp som redan är utsatt.

Störst brist i mindre kommuner

Bristen är störst i högskolekommuner som har mindre än 75 000 invånare. 77 procent uppger att det inte finns tillräckligt många bostäder som har särskild service. 

Även om antalet specialbostäder har ökat under de tre senaste åren så var det 20 kommuner fler i år som svarade att de inte har tillräckligt många bostäder med särskild service. Enligt Elisabeth Wallenius finns det kommuner som räknar med att få betala vite och lägger in det i sin budget i stället för att se till att det finns tillräckligt många särskilda boenden.

Viktigt att göra en realistisk prognos av antalet särskilda boenden

Kommunerna behöver göra en realistisk prognos för hur många som är i behov av särskilt boende i framtiden, anser Elisabeth Wallenius. Bristen på särskilda boenden gör att personer med funktionsnedsättning måste bo kvar hemma hos sina föräldrar. Något som bland annat hindrar dessa personer från att utvecklas och stärka sina egna förmågor.

Att så pass många kommuner inte lever upp till de krav som finns när det gäller särskilt boende är både nonchalant och sorgligt, anser Elisabeth Wallenius. Det finns kommuner som år efter år misslyckas med att uppfylla sina mål då de inte prioriterar boende med särskild service.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]