hand håller upp mobil med ikoner för styrning av det smarta hemmetEnligt en rapport från Skanska, baserat på en undersökning av Kantar Sifo, är intresset för smarta hem på stark uppgång i Sverige. Störst är intresset bland yngre i åldrarna 18 till 29 år. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Enligt en riksrepresentativ undersökning från Skanska via Kantar Sifo kommer intresset för smarta bostäder öka markant framöver. Hälften av de tillfrågade tror att de kommer bo i ett smart hem 2030, och en majoritet vill även ha smarta system som kan göra resursförbrukningen mer effektiv.

Hur vi kommer bo i framtiden? Det är precis det som är frågan i Skanskas Bostadsrapporten 2030, som baseras på en undersökning av Kantar Sifo där man frågat cirka 2 300 svenskar om vad de tror kommer vara viktigt när vi väljer bostäder om cirka tio år. 56 procent, det vill säga mer än hälften, tror att de kommer bo i ett så kallat smart hem 2030. För 16 procent av de tillfrågade är det högst sannolikt.

Större efterfrågan på lösningar för energieffektiva bostäder

Det visar sig även finnas ett stort intresse för lösningar som kommer göra bostaden mer hållbar. Enligt 63 procent av de tillfrågade kommer det viktigaste i våra framtida hem vara smarta system som gör resursförbrukningen mer effektiv. 27 procent önskar även inbyggda lösningar för köket, som till exempel effektiviserar matlagningen och minskar svinnet. 

Alexandra Lauren, Skanskas vice vd, menar att det är viktigt för företaget att få en insikt i kundernas behov och önskemål när det gäller olika smarta lösningar i bostäderna. Man vill helt enkelt ligga i framkant när det gäller nya tekniska möjligheter och göra det enklare för fler att ta hållbara beslut.

– På detta sätt kan vi bidra till förändrade beteendemönster som för hela samhället i en mer hållbar riktning, säger hon i ett pressmeddelande.

Åsikterna varierar mellan generationerna

Deltagarna i undersökningen är i åldrarna 18 till 65 år. Undersökningen visar att tankarna på framtidens bostäder varierar rätt rejält mellan de olika åldersgrupperna. Bland 18–29-åringarna är det hela 72 procent som tror att de kommer att bo i ett smart hem om tio år. I åldersgruppen 50–65 landar siffran på blygsamma 47 procent.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]