Närbild på hand som knackar på en dörrHyresgästföreningen värvar för tillfället inte medlemmar via dörrknackning. Foto: Mayiorica/Shutterstock.

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Hyresgästföreningen har drabbats hårt av coronapandemin. Eftersom pandemin satt stopp för medlemsvärvning genom dörrknackning har antalet medlemmar minskat med 17 000 personer sedan i mars, rapporterar Hem & Hyra.

Coronapandemin påverkar inte bara ekonomin. Också Hyresgästföreningens medlemsvärvning har drabbats hårt av restriktionerna som följer av pandemin.

I början av mars hade Hyresgästföreningen ungefär 538 000 medlemmar. Idag är antalet medlemmar knappt 521 000, vilket innebär att föreningen har tappat ungefär 17 000 medlemmar på bara några månader.

Dörrvärvningen har lagts på is till följd av pandemin

En av orsakerna till medlemstappet är Folkhälsomyndighetens rekommendation om social distansering. För att minska smittspridningen i samhället har Hyresgästföreningen valt att inte värva medlemmar genom dörrknackning, något man vanligtvis skördar stora framgångar med.

– Dörrvärvning är oslagbart och brukar normalt kompensera för det antal som väljer att avsluta sitt medlemskap eller avlider. Tills läget förändras kommer vi att behöva avvakta med att värva i dörr och i stället satsa på andra sätt att hitta nya medlemmar, säger Hyresgästföreningens förbundschef Jonas Nygren i en intervju med Hem & Hyra.

Ekonomisk oro kan minska benägenheten att gå med i Hyresgästföreningen

En annan förklaring till Hyresgästföreningens medlemstapp är den allmänna ekonomiska oro som följer av coronapandemin. När oron för ekonomin är stor väljer många att hålla hårt i sina pengar.

Att vara medlem i Hyresgästföreningen kostar 85 kronor varje månad. Det är inte en stor utgift i sig, men för vissa mer ekonomiskt pressade hushåll kan 85 kronor varje månad användas till andra mer akuta utgifter.

Hyresgästföreningens verksamhet fortsätter i princip som vanligt

Det stora medlemstappet innebär att Hyresgästföreningen går miste om cirka 17 miljoner kronor årligen. Men som medlem ska man inte märka av inkomstbortfallet.

Den ordinarie verksamheten med juridisk rådgivning, processer och förhandling fungerar enligt Jonas Nygren som vanligt. Det enda som inte fungerar som vanligt är just medlemsvärvningen.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]