modernt hus med nybyggda lägenheterTar man hänsyn till inkomster via bidrag, rimliga levnadskostnader och att hushållen binder sina bolåneräntor har många låginkomsttagare råd med nyproducerat, menar en ny rapport. Foto: Wondervisuals/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Låginkomsttagare har också råd med nyproducerat, om alla inspelande faktorer tas med i beräkningen. Det menar författarna till en rapport från Fores, som berättar om sina slutsatser för SvD Näringsliv.

När nyproduktion nämns i den bostadspolitiska debatten i Sverige talas det ofta om så dyra priser och hyror att bara personer med högre inkomst har råd med sådana lägenheter. På så sätt blir slutsatsen lätt att byggandet ska göras för höginkomsttagare, medan man förlitar sig på att flyttkedjor ska ordna bostäder för hushåll med låg inkomst.

Men en ny rapport från tankesmedjan Fores visar på något annat. Enligt den finns det också nyproducerade lägenheter som är relativt billiga, och därmed tillgängliga även för personer med lägre inkomst.

Både genomsnittslön och bidrag tas med i beräkningen

Studien har delvis tittat på hur mycket pengar svenska hushåll har kvar att lägga på sin bostad, efter att övriga utgifter är betalda.

Genomsnittslönen för låginkomsttagare i Sverige är 20 000 kronor i månaden. Uträkningen tar också hänsyn till olika bidrag, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd. Sedan utgår rapportförfattarna från Konsumentverkets uppskattning av levnadskostnaderna för olika typer av hushåll. 

Överkomliga månadsutgifter för både hyresrätt och bostadsrätt

Nästa del av studien tittar på hyror och priser på nyproduktion på olika orter i Sverige. Fokus ligger på lägenheter som finns i externa lägen.

Månadshyran för en etta ligger enligt kartläggningen kring 4 500 kronor, och för fyror 12 000 kronor. När det gäller bostadsrätter är snittpriset 1,4 miljoner kronor för en etta och 2,8 miljoner för en fyra, med månadsavgiften 2 800 respektive 5 300 kronor i månaden.

Amortering tas också med i beräkningen för bostadsrätter, liksom bundna räntor som är vanligt för hushåll med lägre inkomst. Rapportförfattarna utgår också från att hushållet själva kan lägga ut kontantinsatsen. Med allt detta inräknat hamnar månadsutgifterna ungefär på samma nivå som för hyresrätter: 5 500 kronor för en etta och 10 800 för en fyra.

Mindre hinder för låginkomsttagare 

De som har skrivit rapporten är Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, och Jan Berg, civilingenjör. De menar att tidigare rapporter från bland annat Hyresgästföreningen och LO framför allt har tittat på hinder för låginkomsttagare att köpa nyproduktion, och att verkligheten är mer optimistisk än vad dessa rapporter målar upp.

Tyvärr är det många fastighetsägare som inte tar hänsyn till bidrag eller Konsumentverkets kalkyler, enligt författarna, vilket bidrar till att låginkomsttagare inte får nyproducerade bostäder. Detta är att bortse från den egentliga betalningsförmågan, menar Hans Lind och Jan Berg.

Även bolånetaket och amorteringskravet ses ofta som ett hinder, men inte heller där har tidigare rapporter tagit med alla bitar i beräkningen, menar författarna. De tycker också att fler kommuner bör samarbeta med bostadsföretag som bygger billigare nya bostäder, vilket långt ifrån alla gör i dag.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]