man som tar loss ventilationsfilterMånga fastighetsbolag har begränsat sina verksamheter. Flera aktörer har slutat att åtgärda fel som inte är akuta. Foto: Mike Focus/Shutterstock.com

Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Till följd av coronaviruset har fastighetsbolag redan tidigare pressats till att ta fram riktlinjer för att minska smittspridning. Nu rapporterar bland andra Hem & Hyra att hyresgäster landet över börjar få begränsat med hjälp av sina hyresvärdar.

I Lund har kommunala LKF helt stängt ner sitt kundcenter. Vill man som hyresgäst komma i kontakt med bolaget gäller det använda någon av de digitala kanalerna. Orsaken är likt många andra åtgärder att man vill minska spridningen av viruset genom att begränsa personalens kontakt med hyresgäster. 

Även visningar av lägenheter ställs in. Orsaken är även här att man vill undvika att utsätta de anställda för viruset vid visningarna. 

Bara akuta ärenden åtgärdas 

Flera fastighetsbolag, däribland flera stora kommunala aktörer, har helt slutat att åtgärda fel som inte är akuta. Anledningen är att man vill minska sina anställdas exponering mot hyresgäster för att i sin tur minska smittspridningen. 

Tänk på! Akuta ärenden måste alltid anmälas. Fastighetsbolag har fortsatt rutiner för att åtgärda akuta fel som vattenläckor med mera.

Eftersom fastighetsskötare vanligtvis spenderar stora delar sin arbetsdag i andras hem riskerar de att själva smittas av coronaviruset, eller smitta andra. För att undvika detta scenario drar man nu kraftigt ner på underhållet och åtgärdar bara akuta ärenden. 

Många hyresvärdar bedriver verksamhet som vanligt

Även om många fastighetsbolag väljer att stänga ner eller förändra delar av sin verksamhet är andra mer restriktiva. I de områden av Sverige som hittills inte har drabbats av viruset har flera fastighetsbolag visningar och underhåll som vanligt. 

Situationen kan dock förändras snabbt. Kommer det officiella riktlinjer för hur fastighetsbolagen ska agera är det mycket troligt att flera fastighetsbolag kommer att behöva förändra sin verksamhet. 

Rutiner kan bidra till fortsatt service 

För att undvika smittspridningen har flera fastighetsbolag tagit fram rutiner för hur de ska arbeta under denna tid. Rutinerna syftar till att minska spridningen av coronaviruset i hyreshus samtidigt som det vanliga underhållet kan fortskrida.  

Exempelvis kan fastighetsskötare fortsätta att åtgärda även mindre akuta ärenden genom att inte ta i hand och ha skyddskläder. En taktik som har tillämpats är även att ställa in icke-nödvändiga besök hos äldre, samt att be hyresgästen att lämna rummet under reparationen.

Förhoppningen är att man på så sätt kan fortsätta att underhålla lägenheterna utan att utsätta anställda eller hyresgäster för någon risk. 

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]