Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Att ha råd att köpa bostad är väldigt svårt för unga, visar SBAB:s senaste kartläggning. I Sveriges 20 största kommuner har den genomsnittlige mannen endast råd med en bostad i tre av kommunerna. En kvinna har inte råd med något boende överhuvudtaget.

Få unga har råd med bostad i landets största kommuner

Unga i åldrarna 25 till 29 år har mycket svårt att köpa bostad i landets 20 största kommuner. Det har SBAB kommit fram till i sin kartläggning om ungas möjligheter att köpa bostad.
Den genomsnittlige mannen kan enbart köpa sig en bostad i tre av landets 20 största kommuner. För en kvinna är det inte möjligt att köpa bostad i någon av kommunerna.
SBAB:s kartläggning är baserad på bostadssajten Boolis genomsnittspriser för en etta i Sveriges 20 största kommuner. Man har även räknat på vad kontantinsatsen måste vara, samt vilken inkomst som krävs för att ha råd med övriga levnadskostnader.
De löneuppgifter SBAB använt sig av kommer från SCB och avser medellönerna för 2016.

Unga kan spara ihop kontantinsats men får inte lån på grund av dålig lön

Bostadspriserna har de senaste åren skjutit i höjden. Därmed krävs allt större kontantinsatser för att hålla sig under bolånetaket på 85 procent. Men det är inte kontantinsatserna som är det största problemet. Istället är det svårigheterna att få lån på grund av för dålig lön.
För att unga ska ha råd att köpa sig en etta i Stockholms kommun skulle det i genomsnitt krävas en lön på 36 500 kronor. Det är långt ifrån lönerna unga har i Stockholms kommun. 2016 var genomsnittslönen för en kvinna 19 133 kronor. För en man var den genomsnittliga lönen 21 515 kronor.

Råder bostadsbrist i nästan samtliga kommuner

Att köpa bostad är för många svårt som istället får inrikta sig på hyresrätter. Men där är istället väntetiden lång.
Boverket har tidigare genomfört en enkätundersökning som visar att det råder bostadsbrist i 243 av landets 288 kommuner.
– Den bästa lösningen skulle vara om de skulle bygga mer hyresrätter istället för de här flådiga bostadsrätterna man slår upp här och var. Som bara folk med högre inkomst har råd att bo i, säger, Axel Fritz till SVT.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]