Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 16 mars, 2023

Bostadsmarknaden blir allt osäkrare och färre köper sina bostäder. Samtidigt byggs det allt fler bostäder som i sin tur blir svårsålda. Flera byggbolag funderar därför på att börja hyra ut bostadsrätter.

Hyrköp-modellen har använts i Malmö

Begreppet hyrköp är åter aktuellt i Sverige. Modellen dök upp 2006-2007 och gick ut på att hyresgästen tecknade ett optionsavtal. Efter ett par år gavs den boende sedan möjligheten att köpa loss bostaden till ett förutbestämt pris. Modellen försvann dock när byggbolagen insåg att det var mer lönsamt att sälja för dagspriser.
Modellen användes i av HSB i Malmö för ett par år sedan. Det var under bostadskrisen i Danmark som bostadsmarknaden i Malmö påverkades och därför blev modellen aktuell.
– Hyrköp var vårt sätt att möta kunder som annars inte hade råd att köpa. Erfarenheten är att hyrköp fungerar bra, säger Mia Gustafsson, informationschef vid HSB Malmö, till Svenska dagbladet.

Tio procent av Riksbyggens bostäder får hyras ut

När HSB använde sig av hyrköp-modellen var den som skulle hyra bostaden tvungen att teckna ett optionsavtal på 23 månader. Om inte ett sådant avtal tecknades skulle automatiskt besittningsskydd med evig rätt att hyra bostaden tillfalla hyresgästen, och det var inget HSB ville.
Flera olika byggbolag har nu fått upp ögonen för modellen och funderar på att använda den. Hos Riksbyggen arbetar man just nu med detaljerna för hur det skulle gå till. Men där funderar man på att även erbjuda varaktig hyresrätt för dem som inte kan infria optionsavtalen. I ett första fall erbjuder byggbolaget ett optionsavtal som gäller i fem år. De ska dock ha ett tak att max 10 procent av bostadsrätterna i en förening får hyras ut.

Veidekke började diskutera frågan för ett par månader sedan

Det norska bygg- och fastighetsbolaget Veidekke var för ett par månader först med att börja diskutera möjligheterna med hyrköp. Men till skillnad från Riksbyggen har man inte bestämt sig om man vill satsa på modellen eftersom det fortfarande finns tekniska frågor att lösa.
– Det vore bra för ekonomiskt svaga hushåll som på grund av allt hårdare kreditrestriktioner hindras att komma in på den mest fördelaktiga delen av bostadsmarknaden, säger Linda Jonsson, analytiker vid Veidekke Sverige.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]