Bostadspolitik

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Det råder stor brist på bostäder till funktionsnedsatta i hela landet. I mer än hälften av Sveriges kommuner finns det inte tillräckligt med anpassade bostäder för att ackommodera denna grupp. Situationen bedöms nu som allvarlig av Boverket.

Funktionsnedsatta bortprioriteras i bostadsbristen. Detta konstateras av Boverket som genomfört en bostadsmarknadsenkät. Där framkommer att en majoritet av Sveriges kommuner inte kan erbjuda denna grupp anpassade boenden.
Värst är situationen i Stockholm och Göteborg, där upp till 90 procent av kommunerna inte har tillräckligt med anpassade bostäder. Även i de områden där situationen är som bäst saknar närmare hälften av alla kommuner boenden.

Funktionsnedsatta bortglömda i bostadsbyggandet

Det råder bostadsbrist i stora delar av Sverige och på många platser i landet byggs det för fullt för att lösa situationen. Det är dock inte alltid rätt typer av bostäder som byggs, för några utsatta grupper syns detta extra tydligt.
Situationen för funktionshindrade är allra värst på bostadsmarknaden. Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige, uppger i en intervju med Hem & Hyra att kommunerna väljer att ignorera funktionshindrade rätt till bostäder.
Wallenius säger att en följd av situationen blir att många funktionshindrade bor kvar hemma under längre perioder, ibland tills de fyller 30 eller 40 år. Detta anser hon strida mot den FN-konvention om funktionsnedsattas rättigheter som Sverige antog för flera år sedan.

Utsatta grupper drabbas hårdast av bostadsbristen

I rapporten som Boverket sammanställt framgår det att flera utsatta grupper drabbas av bostadsbristen. Exempelvis har nya på bostadsmarknaden en svår situation, då främst unga och nyanlända, som i stor utsträckning saknar tillgängliga bostäder.
Även boenden anpassade för äldre råder det brist på, vilket även det gör läget än mer ansträngt.
Bostadsbristen slår med andra ord mot flera grupper i samhället, även om funktionsnedsatta är de som drabbas i störst utsträckning. På grund av bostadsbristen har byggandet ökat runtom i Sverige under de senaste åren. Trots detta kommer situationen troligtvis inte vara under kontroll på flera år.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]