Privatekonomi

Uppdaterad: 18 februari, 2021

En stor del av svenskarna förstår inte vad ränta är, visar en rapport från Finansinspektionen. Det finns tydliga brister när det kommer till finansiella kunskaper vilket gör konsumenterna lättlurade. Men nu ska nya krav från EU jämna ut maktbalansen.

Många förstår inte begrepp som används för avgörande beslut

i Finansinspektionens ”Rapport om hushållens ekonomi” framgår det att många svenskar inte förstår grundläggande begrepp och ekonomiska termer. Sådant som sedan är avgörande för att kunna fatta bra beslut när det kommer till att exempelvis köpa bostad. Att inte kunna göra medvetna val inom det privatekonomiska området är alarmerande. Saknas sådan kunskap finns det risk att konsumenterna inte förstår den information som finns och därmed väljer produkter och tjänster som är fel för dem.
Begrepp som inflation, ränta och skillnad mellan aktier och aktiefond är exempel på sådant svenskarna har svårt att förstå innebörden av.

Svenskarna har svårt med grundläggande matematik

Finansinspektionen har i ett fiktivt exempel låtit svenskar svara på frågan om hur mycket fem personer får vardera om de ska dela på en lottovinst på 2 miljoner. Det visade sig att det fanns stora brister när det kommer till grundläggande matematik. Endast två tredjedelar svarade rätt, 400 000 kronor.
Även om svenskarnas ekonomiska kunskaper kan anses svaga ligger Sverige ganska bra till rent internationellt. Men det beror nog till stor del på att de finansiella kunskaperna i världen generellt sett är ganska dåliga.

Bristande kunskaper bland yngre kan få allvarliga konsekvenser

I rapporten framkommer det att det främst är yngre personer och de som bor i hyresrätter som har svårigheter att förstå begreppen. Det kan i sin tur få allvarliga konsekvenser för konsumenterna. Antingen genom att man väljer att undvika svåra beslut eller överlåter besluten till någon annan, utan att inse att den personen ofta är en försäljare.
Men nu ska nya EU-regler få stopp på detta. Flera nya tuffare regler när det kommer till finansiella tjänster införs under året. Bland annat ska det bli mer kännbart att ägna sig åt dålig rådgivning, alltså sådant rådgivaren vinner på men konsumenten förlorar på

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]