Vi svenskar lägger allt mindre del av vår disponibla inkomst på boendet. Foto: Pressbild/Fastighetsbyrån

Bostadsmarknaden

Uppdaterad: 18 februari, 2021

Trots att bostadspriserna ökat kraftigt de senaste tio åren lägger vi allt mindre del av vår disponibla inkomst på boendet. Det beror till stor del på låga räntor samt god inkomstutveckling.

Idag lägger svenskarna mindre del av sin disponibla inkomst på boendet än vad man gjorde för tio år sedan. Detta trots att bostadspriserna skjutit i höjden sedan 2008.
Typhushållet som lade en tredjedel av den disponibla inkomsten på boendet för tio år sedan lägger idag bara en femtedel.

Låga räntor och höga löner har bidragit till utvecklingen

Anledningen till att en mindre del av den disponibla inkomsten går till boendet har att göra med att vi haft en god inkomstutvecklingen och att räntorna varit låga under en lång tid.
Sedan 2008 har den disponibla inkomsten ökat med drygt 30 procent. Samtidigt har bolåneräntorna sjunkit från cirka sex till två procent.

De som är högt belånade är mest räntekänsliga

Den grupp som gynnats allra mest av de förmånliga räntorna är hushållen som är högt belånade. Det är även den gruppen som är allra mest räntekänslig om räntan börjar stiga.
Om räntan går upp med två procentenheter kan det innebära att en del hushåll får lägga mer än 30 procent av den disponibla inkomsten på boendet.
Det råd många experter ger för en hållbar och stabil ekonomi är därför att man ska bygga upp en sparbuffert man kan använda då tiderna blir tuffa. Det är även bäst att amortera då man har möjlighet att göra det – stiger räntan kan det bli svårt.

Räntan kan stiga i december eller februari

När Riksbanken väl bestämmer sig för att höja styrräntan kommer det påverka bolånen. Det är just nu oklart när en höjning kommer men mycket tyder på att det antingen blir i december eller februari.
Man har redan gått ut med att en första höjning kommer ske med 0,25 procent. Det innebär att styrräntan kommer gå från dagens nivå på – 0,5 procent till – 0,25 procent.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]