Bolån

Uppdaterad: 18 februari, 2021

I två oberoende undersökningar publicerades den oroväckande slutsatsen att många svenskar inte förstår begreppen som används när man talar om bolån. Det är främst unga som inte förstår de restriktioner som gäller för bolån. Nu tror man att flera svenskar har dåliga villkor på sitt bolån till följd av bristande kunskap. Genom att förstå vad bolån innebär kan du förbättra din förhandlings position och på så sätt minska dina kostnader för ditt bolån.

Dåliga kunskaper ger dåliga villkor på bolån

Att många svenskar väljer att nöja sig med förvånansvärt dåliga villkor på sitt bolån kan bero på okunskap. I undersökning visade det sig att begreppen ”flyttskatt” och ”skuldkvotstak” inte säger något för hälften av alla svenskar.  Kortfattat kan begreppen beskrivas så här:

  1. Skuldkvotstak. Skuldkvotstak innebär att du bara får belåna dig till en viss procent beroende på din inkomst. Idag ingår det inte i lagstiftningen men används av en del långivare. Hur stor skuldkvot du kan ha varierar, idag kan man ofta se mellan 5-6 gånger inkomsten i skuldsättning.
  2. Flyttskatt. I flyttskatt ingår egentligen fyra olika skatter men den allra viktigaste är reavinstskatten. Reavinstskatten innebär att du behöver skatta för 22% av den vinst du gör vid försäljningen av bostaden. Övriga tre består av de skatter du betalar för den nya bostaden; Lagfartsavgift, stämpelskatt och expeditionsavgift dessa behöver dock enbart betalas för tomträtter.

Mest oroande var det att unga inte visste att skuldkvotstaket påverkar hur mycket de får låna till en bostad. Flyttskatten påverkar främst äldre och man är nu orolig att många av dessa får lära sig den hårda vägen hur mycket en flytt kan kosta.
Det kan vara så att många svenskar har dåliga bolån till följd av deras bristande förståelse. För dig som ska teckna ett nytt bolån kan du förutom att lära dig begreppen som används även se till att förstå processen med bolån. Genom att göra det vet du vad du har att vänta dig när det väl blir din tur att ansöka om bolån och vad du bör tänka på innan du tecknar ett bolån.

Öka din förståelse för bättre förhandlingsposition

Att förstå bolån kan låta irrelevant när man inte själv har något. Men för många unga kommer det snart att bli en verklighet, då gäller det även att ha koll på innebörden i avtalet. Skulle det vara så att du inser att du inte förstår ditt bolån när det väl blir aktuellt är det alltid bäst att kolla med din bank. Generell kunskap är mycket användbart, men avtalsvillkor är bäst att få förklarat av den som utfärdat avtalet. De måste nämligen själv ha en förståelse för sina avtalsvillkor.
Om du är påläst och förstår vad olika avgifter och villkor innebär kommer du ha en betydligt bättre position gentemot långivaren om du vill pruta på ditt bolån.

Joakim Ryttersson
Skribent Joakim Ryttersson Expert inom bostad & ekonomi [email protected]